GDPR – Din integritet är viktig!

Din integritet är viktig

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya förordning som reglerar hur personuppgifter ska skyddas i alla EU-länder i kraft. Förordningen som förkortas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter dagens PUL (Personuppgiftslagen) och skärper kraven för hur företag och organisationer får behandla personuppgifter.
Som ideell förening med 90-konto är det av största vikt för Blomsterfonden att alltid värna om våra medlemmars, hyresgästers och vårdtagares integritet i enlighet med gällande lagar för våra olika målgrupper. Vi förtydligar nu vår integritetspolicy så att du tydligt kan se vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur de används, sparas och skyddas.

Från och med den 25 maj kommer du att kunna ta del av vår övergripande integritetspolicy där du får veta mer om dina rättigheter och våra skyldigheter när det gäller behandling av dina personuppgifter.