Blomsterfonden har satt igång ett pilotprojekt för att motverka digitalt utanförskap bland äldre

En halv miljon svenskar använder aldrig internet och undersökningar visar att äldre är den största gruppen som inte använder internet i samma utsträckning som andra grupper. Många av Blomsterfondens medlemmar kontaktar dagligen medlemsservice för att be om hjälp med olika digitala verktyg och kanaler. Hit hör till exempel vår webbtjänst för förmedling av seniorlägenheter SeniorboTorget.

För att försöka råda bot på det stora behovet hos våra medlemmar påbörjade Blomsterfonden under maj månad ett pilotprojekt för att motverka det digitala utanförskapet bland äldre.

Projektet genomförs bl.a. i samband med Apple som ställer upp ideellt för Blomsterfondens medlemmar och hittills har två utbildningsgrupper om vardera åtta medlemmar över 70 år träffats för en grundkurs hos Apple i Täby.
Utvärderingen från deltagarna tillsammans med resultaten från senaste medlemsundersökningen kommer sedan att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av stödfunktioner för att motverka det digitala utanförskapet bland äldre.

Medlemmen Ulla-Britt Petricich från Solna var en av dem som deltog i pilotgruppen i hos Apple i Täby.

Vad var det som gjorde att du anmälde dig till kursen?
– Jag tycker det är intressant och värdefullt att jag lär mig lite mer om den världen, jag har min padda som jag använder mig av. Jag skickar och tar emot mejl, letar information om allt från extrapriser, läkartider och annat jag behöver ha koll på. Men jag gör det inte på samma vis som de unga, jag bestämmer över paddan, paddan bestämmer aldrig över mig. Den har sin plats, och dit går jag när jag behöver den, inte annars. Jag lever inte med den från morgon till kväll. Men skickar jag ett mejl till barnbarnen så svarar de omgående, de har sina apparater ständigt påslagna.

Vad tyckte om kursen när du väl var där?
– Jag kom med min padda, den börjar bli gammal nu men många hade små mobiler som verkade vara omöjligt att se någonting på. Kursen var bra även om läraren inte riktigt vände sig till äldre, han talade nog mer till sådana som köper sin mobil eller padda första gången oberoende av ålder.
Vi som har några år på nacken är trots allt inte samma människor som vi var för fyrtio femtio år sedan, vi tänker bra men allt kräver lite mer tid. Avståndet från öron och ögon till hjärnan och från hjärnan till mun har blivit lite längre på äldre dar.

Vill du delta vid fler utbildningstillfällen?
– Visst, gärna! Både lärare och vi deltagare anpassar oss säkert efter varandra. Vi behöver hålla oss i takt med samtiden men vi äldre kommer nog aldrig att vara ständigt uppkopplade. Allt är på gott och ont, i det långa loppet vet man ju ännu inte hur de som är yngre idag kommer att reagera på detta senare i livet, allas hjärnor behöver vila ibland, ta en paus, koppla av. Även från internet.