Blomsterfondens årsredovisningar

Blomsterfondens årsredovisningar finns elektroniskt sedan 2003. Skulle du vara intresserad av årsredovisningar som publicerats innan dess, hör gärna av dig till oss via e-post info@blomsterfonden.se eller ring oss på telefon 08-555 94 500 (växel).

Alla årsredovisningar är sparade i pdf-format och kommer att öppnas i nya fönster.

Aktuell årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016

Signerad årsredovisning 2016 (funktionsindelad)
Rapportpaket (signerad, inklusive revisionsberättelse)

 

Äldre årsredovisningar

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

 

Kapitalförvaltningspolicy

Blomsterfonden har efter tidigare styrelsebeslut avvecklat kapitalförvaltningen och har därför ingen aktuell placeringspolicy. Vid mottagande av gåvor i form av aktier och fonder placeras dessa i Blomsterfondens depå för att vid lämpligt tillfälle avyttras. Testamenterad fast egendom lämnas till professionell försäljning och ska säljas till marknadsmässigt pris.

 

Löner och arvoden

För information om ersättning till Blomsterfondens VD och styrelse hänvisar vi till årsredovisningen 2013, sid 27 not 8.