Föreningsstämman

Tack till alla som deltog på Blomsterfondens föreningsstämma!

Blomsterfondens föreningsstämma 2017 hölls den 31 maj i Folkets hus i Stockholm.

Protokoll från stämman hittar du här.

 

Allmänt om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. I år fick därför alla medlemmar med e-postadress registrerad hos Blomsterfonden sitt material inför föreningsstämman via e-post och inte på papper med posten.

Motioner

Sista datum för inlämning av motioner till föreningsstämman 2017 var den 31 mars. Motioner skickas antingen till e-post medlem@blomsterfonden.se eller via post till: Föreningen Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm. Observera att du måste vara medlem i Föreningen Blomsterfonden för att kunna lämna in motioner.

 

Valberedning 2017

Valberedningsinstruktion

Sven-Erik Peterson vald på 3 år 2016, sammankallande

Kontakt: Sven-Erik Peterson, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran).

Nina Rehnqvist vald på 3 år 2015

Kontakt: rehnqvist@sbu.se alt. Nina Rehnqvist, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran).

Åsa Stenlund Björk på 3 år 2017

Kontakt: asa.stenlund-bjork@abf.se alt. Åsa Stenlund Björk, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).