Blomsterfondens föreningsstämma 2019

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Blomsterfondens föreningsstämma 2019. Även i år får vi nöjet att njuta av Janne Schaffer som avslutar föreningsstämman genom att ta oss med på en underhållande musikresa i tiden.

TID: Måndagen den 27 maj kl. 18.00 (Registreringen börjar kl. 17.00)
PLATS: Biografen Rigoletto, Kungsgatan 16, Stockholm (Med T-bana åker man till Hötorget eller till Östermalmstorg, uppgång mot Stureplan/Birger Jarlsgatan)

ANMÄL DIG gärna via anmälningsformuläret nedan. Du kan också mejla till medlem@blomsterfonden.se eller ringa på 08-555 94 512 senast den 13 maj. Vänligen uppge namn och personnummer när du anmäler dig.

Viktigt om motioner

Sista datum för inlämning av motioner till föreningsstämman 2019 är enligt stadgarna den 31 mars. 
Motioner skickas antingen till e-post medlem@blomsterfonden.se eller via post till: Föreningen Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm. Observera att du måste vara medlem i Föreningen Blomsterfonden och ha betalat din medlemsavgift för att kunna lämna in motioner.

Viktigt om fullmakter

Förra året uppstod långa köer vid ingången till föreningsstämman när vi skulle personregistrera och kontrollera alla medhavda full-makter. Detta vill vi undvika i år. Vi ber därför er som vill lämna in en fullmakt från en annan medlem att göra det i god tid i förväg. Vi ber er lämna in fullmakter senast den 13 maj. Vi gör detta för att underlätta vid årets personregistrering, undvika köer samt för att säkerställa att formkraven för fullmakten är uppfyllda.
När vi fått in en fullmakt kan vi komma att kontakta den som skrivit fullmakten för kontroll av riktighet och att medlemsavgiften är betald för både fullmaktsgivare och fullmaktstagare innan fullmakten godkänns och registreras.

 

Material inför stämman

Fullmaktsblankett

Medlemmar med e-postadress:

Dagordning och bilagor kommer att publiceras här samt mejlas ut till alla anmälda. Om du vill ha materialet på annat sätt så kontakta oss så hjälper vi dig.

Medlemmar utan e-postadres:

Till dig som ej har en e-postadress registrerad hos oss skickar vi postalt ca 10 dagar innan föreningsstämman.

Observera att vi endast kommer ha ett fåtal exemplar upptryckta på föreningsstämma, detta i enlighet med våra hållbarhetsmål att minska på överupplaga av trycksaker.

Är du hyresgäst hos Blomsterfonden?

Om du vill ha materialet på papper men saknar tillgång till skrivare så hör bara av dig till din värdinna.

Allmänt om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna. Här på denna sidan kommer all dokumentation inför stämman att publiceras inför stämman.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. I år fick därför alla medlemmar med e-postadress registrerad hos Blomsterfonden sitt material inför föreningsstämman via e-post och inte på papper med posten.

 

Valberedning 2019

Valberedningsinstruktion

Sven-Erik Peterson vald på 3 år 2016, sammankallande

Kontakt: Sven-Erik Peterson, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Nina Rehnqvist vald på 3 år 2018

Kontakt: nina@rehnqvist.com alt. Nina Rehnqvist, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Åsa Stenlund Björk på 3 år 2017

Kontakt: asa.stenlund-bjork@abf.se alt. Åsa Stenlund Björk, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).