Blomsterfondens föreningsstämma

Den 30 maj hölls Blomsterfondens senaste föreningsstämma på biograf Rigoletto på Kungsgatan. Det var en synnerligen välbesökt föreningsstämma med över 500 deltagare. Stämman avslutades med härlig underhållning av Janne Schaffer Music Story som var mycket uppskattat av Blomsterfondenpubliken.

Vi vill tacka alla er som närvarade för ert engagemang i Blomsterfonden!

Protokoll från föreningsstämman 2018 hittar du här (pdf)

Annat föreningsmaterial

Blomsterfondens årsredovisning 2017

Blomsterfondens hållbarhetsrapport 2017

 

Välkomstbrev och dagordning
Motioner och motionssvar
Fullmaktsblankett
Valberedningens förslag till årsstämman den 30 maj

Om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna. Här på denna sidan kommer all dokumentation inför stämman att publiceras inför stämman.

Motioner

Sista datum för inlämning av motioner till föreningsstämman 2018 är enligt stadgarna den 31 mars.
Motioner skickas antingen till e-post medlem@blomsterfonden.se eller via post till: Föreningen Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm. Observera att du måste vara medlem i Föreningen Blomsterfonden för att kunna lämna in motioner.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. I år fick därför alla medlemmar med e-postadress registrerad hos Blomsterfonden sitt material inför föreningsstämman via e-post och inte på papper med posten.

 

Valberedning 2018

Valberedningsinstruktion

Sven-Erik Peterson vald på 3 år 2016, sammankallande

Kontakt: Sven-Erik Peterson, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran).

Nina Rehnqvist vald på 3 år 2018

Kontakt: nina@rehnqvist.com alt. Nina Rehnqvist, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran).

Åsa Stenlund Björk på 3 år 2017

Kontakt: asa.stenlund-bjork@abf.se alt. Åsa Stenlund Björk, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).