Blomsterfondens föreningsstämma 2019

RAPPORT FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN!

Årets föreningsstämma den 27 maj blev en uppsluppen och social tillställning med allsång, avancerade gitarrsolon och en och annan solodans i publiken när nästan 400 engagerade medlemmar i Blomsterfonden intog stora salongen på Rigoletto för att umgås och göra sina röster hörda.

Justerat protokoll från stämman hittar du här (pdf)

Läs hela rapporten från stämman här

Allt underlag för årets föreningsstämma hittar ni här nedanför, nedladdningsbart som pdf.
Är du nyfiken på året som gått kan du ta del av vd Ulf Thörneviks presentation här

Material till föreningsstämman 2019

Allt material inför stämman (Välkomstbrev, dagordning, motioner & motionssvar)

Årsbok 2018 (inklusive årsredovisning)

Hållbarhetsrapport 2018

Effektrapport 2018

Fullmaktsblankett

Allmänt om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna. Här på denna sidan kommer all dokumentation inför stämman att publiceras inför stämman.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. I år fick därför alla medlemmar med e-postadress registrerad hos Blomsterfonden sitt material inför föreningsstämman via e-post och inte på papper med posten.

 

Valberedning 2019

Valberedningsinstruktion

Sven-Erik Peterson vald på 3 år 2016, sammankallande

Kontakt: Sven-Erik Peterson, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Nina Rehnqvist vald på 3 år 2018

Kontakt: nina@rehnqvist.com alt. Nina Rehnqvist, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Åsa Stenlund Björk på 3 år 2017

Kontakt: asa.stenlund-bjork@abf.se alt. Åsa Stenlund Björk, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).