Stöd Blomsterfonden här

När du skänker en gåva till Blomsterfonden ger du oss bättre förutsättningar att ge våra äldre glädje, trygghet och en meningsfull tillvaro. Här hittar du Blomsterfondens aktuella insamlingskampanjer.

Låt inte änglaspelet bli Gunnars enda sällskap i jul!

Julen är den tid på året då ensamheten kan bli mer påtaglig för många äldre. När du stödjer Blomsterfonden med en gåva hjälper du oss att:

  • Skapa fler aktiviteter på våra senior- och äldreboenden som skänker glädje och gemenskap.
  • Utöka vår telefonjour och uppsökande verksamhet vid storhelger för att bryta ensamheten.

Läs mer här

ÄldreSupport för ett tryggare äldreliv

Många äldre är inte rustade för äldrelivets alla utmaningar, utan står plötsligt i en akut situation utan att ha orken att be om hjälp. Samma sak gäller ofta för anhöriga och vänner som vill hjälpa sina nära och kära. ÄldreSupport erbjuder stöd och goda råd för äldre och deras anhöriga.

Läs mer här