Kallelse till föreningsstämma 2020

Kallelse till annorlunda föreningsstämma 2020

Kallelse till annorlunda föreningsstämma den 5 oktober Blomsterfonden har tagit beslutet att hålla en annorlunda föreningsstämma 2020 som avser verksamhetsåret 2019. Stämman var tidigare utlyst enligt stadgarna till den 27 maj, men fick ställas in p.g.a. coronapandemin. Styrelsen har gjort bedömningen att det fortfarande inte är möjligt att genomföra en stämma med fysisk närvaro till…

Almas sommarnummer 2020

Almas sommarnummer snart i din brevlåda

Almas sommarnummer snart i din brevlåda Förutom information om föreningsstämman 2020 innehåller sommarnumret av Alma en härlig intervju med 101-åriga Inga som trotsade spanska sjukan, tuberkulos och nu senast även covid-19. Läs också reportaget om Madelein Månsson alias DJ Gloria som skulle ha stått för underhållningen på årets föreningsstämma. Här finns också extra mycket pyssel,…

Ewa Samuelsson och Ulf Thörnevik

Videosamtal med Ewa och Ulf

Videosamtal med Ewa och Ulf Blomsterfondens styrelseordförande Ewa Samuelsson och vd Ulf Thörnevik möter Alma i ett teamsmöte på nätet. Detta för att prata om verksamhetens aktiviteter under fjolåret och byta tankar inför framtiden och nästa års hundraårsjubileum. 2019 var ännu ett bra år för föreningen med stabilt ekonomiskt resultat och utvecklande projekt genomförda och…