Coronaviruset – Viktig information

Coronaviruset – Viktig information för dig som planerar att besöka Blomsterfonden Senaste nytt om den rådande situationen med Coronaviruset Efter beslut från Folkhälsomyndigheten har besöksförbudet på särskilda boenden/äldreboenden förlängts från den 23:e december 2020 till och med den 12 januari 2021. Make/maka eller sambo till den boende kan medges undantag från besöksförbudet. Våra äldreboenden kan…