Blomsterfondens 100-årsjubileumskalender

Blomsterfonden fyller 100 år – det ska vi fira! I år fyller Blomsterfonden 100 år med start den 27 maj. Det ska vi fira på alla upptänkliga vis under det närmaste året. När coronastatus förändras kommer vi att bjuda in flera “Blomsterfondare” att träffas och fira vår 100-åriga förening. OBS! Detta är vår preliminära jubileumskalender…