Årskrönika jubileumsåret 2021

Jubileumsårskrönika 2021 Så har året 2021 passerat. Året då vi firat att Blomsterfonden funnits och verkat i 100 år. Det blev ett firande som fick anpassas efter rådande coronarestriktioner. 2021 blev ett år som inte kommer att försvinna i glömska i första taget. En pandemi som såg ut att klinga av fick ny spridning och…