Lördag 6 oktober

14.00 – 14.45

Hugo återvänder och bjuder in till aktivitet på Gästhemmet 2