Aktiviteter Svalnäs v.45

Måndag 2 november
11.00 – 11.35 Allsång i Solrosens matsal för boende på GH2 & 3 samt Solrosen (max 8 – 9 personer)
13.00 – 15.00 Äldrepowerträning individuellt – dagens deltagare kallas av Madeleine och Carl


Tisdag 3 november
11.00 – 11.35 Sittgymnastik i Solrosens matsal för boende på Solrosen och GH2 (max 8 – 9 personer)
14.00 – 15.00 Musikstund i GH3:s matsal för boende på GH3 och Senneby/Tornsvalan. (max 8 – 9 personer)


Onsdag 4 november
11.00 – 11.35 Frågesport i GH2: s matsal för boende på GH2 och Solrosen (max 8 – 9 personer)
14.00 – 14.45 Golf i GH3: s matsal för Senneby/Tornsvalan och GH3. (max 8 – 9 personer)


Torsdag 5 november
11.00 – 11.35 Sittgymnastik i GH3: s matsal för boende på Senneby/Tornsvalan och GH3. (max 8 – 9 personer)
13.15 – 13.45 Bokklubb i GH2:s matsal för boende på Senneby/Tornsvalan och GH2. (max 8 – 9 personer)


Fredag 6 november
11.00 – 11.35 Handträning i Tornsvalans matsal för boende på Senneby/Tornsvalan. (max 8 – 9 personer)
13.00 – 15.00 Äldrepowerträning individuellt – dagens deltagare kallas av Carl och Madeleine.