Ett rikt liv även som äldre borde vara en självklarhet. Det tänker nog de allt fler yngre som börjat stödja Blomsterfondens arbete för hem och vård åt äldre, samtidigt som de passar på att planera sitt eget äldreliv i god tid. De senaste 10 åren har Blomsterfondens medlemsantal gått från 15 000 till drygt 47 000! Den ökade tillströmningen av medlemmar ger oss möjlighet att göra så mycket mer för våra äldre, precis som vår grundare Alma Hedin tänkte när hon startade Blomsterfonden 1921. En av hennes grundläggande tankar var att alla har rätt till ett rikt liv, också de äldre. Det verkar vara en inställning som fungerar lika självklart idag som på 1920-talet.

Den 24-26 oktober går Seniormässan i Älvsjö av stapeln, Sveriges största mötesplats för seniorer och allt som hör seniorlivet till. Kom och träffa oss i monter A23:49 så får vi prata mer.

Välkomna till Seniormässan!