I november sätter vi igång med markarbeten inför den nya gatan som ska hysa våra nya seniorlägenheter i Liseberg, Älvsjö. Projektet omfattar 140 hyreslägenheter med seniorbostäder i Blomsterfondens koncept för seniorboende. Lägenheterna är fördelade på fem punkthus på sex till åtta våningar och innebär att Annebodavägen förlängs och får ett nytt avslut kring vilket bebyggelsen placeras. De nya husen ligger i nära anslutning till Blomsterfondens befintliga anläggning Liseberg i Älvsjö.

Byggstart av husen blir i december 2015 och allt beräknas vara klart till hösten 2017.

Läs mer på Stockholms stads projektsida här