Blomsterfonden får förnyat förtroende av Giva Sverige

Vi är väldigt glada att kunna meddela att Blomsterfonden återigen uppfyller samtliga krav i Giva Sveriges Kvalitetskod och därmed får använda märkningen Tryggt givande. Här hittar ni mer om Giva Sverige och vårt nya certifikat.

”Tryggt givande innebär att ni står för kvalitet, transparens och professionalitet i verksamheten, och att ni bedriver insamling på ett tryggt och etiskt och sätt. Märkningen visar för era givare och andra intressenter att ni förvaltar er verksamhet på bästa sätt och fokuserar på resultat och effekt.”

Charlotte Rydh, Generalsekreterare Giva Sverige