Litterära stadsvandringar med Eva-Karin Gyllenberg