Ombyggnaden av Blomsterfondens seniorbostäder Kv Julpsalmen 4 i Älvsjö tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014.

ROT-priset är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

ROT-priset 2014
Vinnare: Julpsalmen 4
Byggherre/fastighetsägare: Föreningen Blomsterfonden
Byggentreprenör: Skanska Sverige AB
Arkitekt: Archistudio AB
Adress: Sylvestergatan 74-78, Stockholm
Kostnad: 21 350 kronor per kvadratmeter
Yta: 2 607 kvadratmeter

Juryn för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris, lyfter fram att ”gruppen bakom projektet på ett innovativt sätt, med enkla medel och till rimliga kostnader skapat funktionsduglighet och trivsamhet för de boende”.

Juryns motivering:
Kv JULPSALMEN 4 i Liseberg, Älvsjö tilldelas 2014 års ROT-pris för att gruppen bakom projektet på ett innovativt sätt, med enkla medel och till rimliga kostnader skapat funktionsduglighet och trivsamhet för de boende.

Med respekt för byggnadernas förutsättningar har de ursprungliga rummen slagits samman. Resultatet har blivit större lägenheter som är väl anpassade till dagens krav på seniorboende.

Loftgångar, som ofta är långa, smala och tråkiga, har här byggts om och kompletterats med balkonger i anslutning till lägenheternas entréer. De boende får nu, som ett komplement till lägenheterna, trevliga platser att mötas och umgås på.

Med utgångspunkt i de ursprungliga byggnadsmaterialen, rött tegel och svart smide, har den gestaltningsmässiga idén konsekvent genomförts. De nya trapphusen har fått generösa glaspartier som släpper in dagsljus och skapar kontakt med utemiljön och naturen. Mervärden för funktion och utseende har tillskapats.

– Vi är mycket glada över vårt ROT-projekt som resulterat till detta pris. Ökad trygghet och tillgänglighet i fastigheten är viktigt för de seniorer som flyttat in, säger Ulf Thörnevik, VD i Blomsterfonden.

För mer information om priset och Blomsterfondens bidrag läs mer på www.stockholmsbf.se eller kontakta kommunikationschef Christel Jansson per telefon: 070-2018 42 51eller e-post: christel.jansson@blomsterfonden.se.

Mer om Lisebergs seniorboende hittar du här