Coronaviruset – Viktig information för dig som planerar att besöka Blomsterfonden

Med anledning av den rådande situationen med Coronaviruset går vi ut med denna information till dig som planerar att besöka Blomsterfonden:

På grund av risken för ökad smittspridning av coronaviruset i Stockholm råder det besöksförbud på våra äldreboenden och besöksrestriktioner på våra seniorboenden.

Äldreboende:  Beslutet innebär att det inte längre kommer vara möjligt att besöka de äldreboenden av varken utomstående eller anhöriga, med undantag för de äldre personer som befinner sig i slutskedet av livet.

Seniorboende: Beslutet innebär att om du eller någon i din närhet har varit i något av de områden där smittspridning av coronaviruset (COVID-19) förekommer eller om du/närstående har haft nära kontakt med någon som har konstaterad smitta av det nya coronaviruset, och inom 14 dagar insjuknar i feber, hosta eller andningsbesvär ska du inte komma till Blomsterfondens boende. Denna uppmaning gör vi av omtanke om våra äldre.

Kontakta gärna Blomsterfondens “Äldresupport” vid frågor, per e-post: aldresupport@blomsterfonden.se eller telefon: 08-555 94 888

Inställda evenemang med större folksamlingar

Alla seminarier och andra evenemang med större folksamlingar i Blomsterfondens lokaler ställs in tills vidare för att begränsa smittspridning för våra äldre på våra boenden.

Restauranger i Svalnäs och Liseberg är stängda för förtäring

Istället erbjuder vi matlådor för avhämtning . Läs mer om våra restauranger här

Blomsterfonden upprättar stödfunktioner för äldre i Coronatider

Vi gör allt för att underlätta vardagen för våra äldre hos Blomsterfonden i dessa svåra tider. Läs mer om våra stödfunktioner här

Våra lägenhetsvisningar är inställda tills vidare

Läs mer på SeniorboTorget här


Håll dig uppdaterad på information från myndigheter: 

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

1177   – Vid frågor om coronaviruset om du misstänker att du eller närstående är smittad.

113 13 – Allmän information om Coronaviruset (Sveriges nationella informationsnummer).

Blomsterfonden kommer att uppdatera informationen och följer myndigheternas råd och rekommendationer.

Stort tack för er samverkan och förståelse!