Föreningsstämman 2020

Föreningsstämman genomförd och godkänd av Notarius Publicus

Så kom då dagen den 5 oktober när Blomsterfondens annorlunda föreningsstämma skulle genomföras på detta något ödsliga och annorlunda vis. Stämman hölls i det stora konferensrummet på Ringvägen och deltagarna var ordentligt utspridda för att vara på den säkra sidan.
I god tid före stämman hade rösterna samlats in och räknats och årets röstlängd bestod av 253 medlemmar, varav 223 lämnade in sina röster via den digitala röstningsenkäten och 30 medlemmar skickade in via post. Hela röstningsförfarandet har noga kontrollerats av Notarius Publicus för att garantera att stämman genomförts på ett demokratiskt och rättssäkert vis.

Många medlemmar har hört av sig till oss med positiv feedback på denna annorlunda stämma, vilket vi är väldigt tacksamma för! Vi vill passa på att tacka alla medlemmar som deltagit för ert engagemang och hoppas så att vi kan genomföra nästa års stämma på det mer gemytliga viset – tillsammans med alla härliga medlemmar i Blomsterfonden!

Dokumentation från föreningsstämman 2020

Protokoll föreningsstämman 2020

Röstningsresultat föreningsstämman 2020

Intyg från Notarius Publicus 2020