Morgondagens seniorboende på Ringvägen

Framtidens seniorboende – nu står Ringvägen 101 på tur

I november förra året var det inflyttning i Blomsterfondens första nyrenoverade och tillgänglighetsanpassade hus på Ringvägen. Nu har Blomsterfondens styrelse fattat beslut om att fortsätta renovering och tillgänglighetsanpassning av nästa hus, Ringvägen 101. Arbetet beräknas starta under hösten 2024. Under våren och sommaren pågår upphandling och markförberedelser för att i september kunna påbörja det invändiga arbetet på Ringvägen 101.

Förhoppningen är att de nya lägenheterna skall vara inflyttningsklara under första kvartalet 2026.