Blomsterfonden tränar med Äldrepower

Om Äldrepower

Alla tjänar på att våra äldre är starka nog att leva ett bra liv, livet ut. Vinsterna är stora: både i mänskliga och ekonomiska tal. Därför har Blomsterfonden startat Äldrepower-projektet tillsammans med HUR, ett världsledande utvecklande och tillverkande företag inom träningsmaskiner för äldre, samt forskare och sjukgymnaster knutna till Jyväskyla universitet i Finland.

Läs mer om Äldrepower