VD Ulf Thörnevik

Nyårshälsning från Ulf Thörnevik

Kära vänner,

Vi stänger strax dörren till det gamla året och öppnar för ett nytt.

2020 blev ett svårt år för de flesta av oss, inte bara i Sverige utan i hela världen.

2021 väntar i farstun och för med sig förhoppningar om något bättre, en tillbakagång till det normala, där vi igen kan mötas och umgås; i hemmen, på arbetsplatserna och på gator och torg. Till återknuten gemenskap där vi kan krama både de gamla och de som är små.

Vi som arbetar inom Blomsterfonden har sett fram emot det kommande året med glädje och entusiasm. 2021 är året då vi fyller hundra år, ett helt sekel har gått sedan Alma Hedin sjösatte sitt projekt för hem och vård åt äldre. Nu planerar vi framåt med stor tillförsikt, starkare än någonsin.

Under jubileumsåret, som startar med föreningsstämman i maj, planerar vi aktiviteter och festligheter för de boende, föreningens medlemmar och personal. Håll utkik i medlemstidningen och i våra nyhetsbrev där vi vartefter publicerar den aktuella evenemangskalendern utifrån det rådande samhällsläget. Inga garantier finns för att vi kan och får träffas, men vi hoppas på det bästa nu när vaccineringen kommer igång.

Mitt nyårslöfte detta år handlar inte om att dubbla träningsdosen eller halvera intaget av saltlakrits utan om något mycket viktigare.

Jag ska göra allt jag kan för att följa de råd och restriktioner som gäller för att få bukt på pandemin. Jag ska vara aktsam om mina medmänniskor, hjälpa där jag kan och hålla kontakt med mina nära och kära, vänner och bekanta.

Jag vet att mina medarbetare också kommer att göra så och jag tror att även du håller med oss om detta.

Från oss alla på Blomsterfonden vill jag önska dig en god fortsättning och ett riktigt gott nytt år!

Ulf Thörnevik / VD