För äldres bästa

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt dig som är äldre. Vi arbetar för äldres bästa och din rätt till ett tryggt hem, professionell vård och en god omsorg.

Att bo i Blomsterfonden

Hos Blomsterfonden lever du ditt eget liv efter livets olika skeden, behov och livsstilar från 60 år och livet ut. Du tar med dig dina vanor och ovanor när du flyttar in. Du behöver inte ändra på din livsstil. För dig kan ditt boende på äldre dagar bli lite tryggare, roligare och enklare med hjälp av den service som finns i alla våra boendeformer

Vår verksamhet

Blomsterfonden har idag fem seniorboenden med social verksamhet, tre vård- och omsorgsboenden och egen hemtjänst. Vår sociala verksamhet finansieras av insamlade medel till vårt 90-konto (PG 90 25 30-5).

Seniorboende

Alla våra seniorboenden har en värdinna som anordnar aktiviteter för att motverka ensamhet och isolering. Det kan handla om alltifrån hembesök till  bussutflykter eller konsertbesök. Värdinnan hjälper även till med att förmedla kontakter med samhället då du som hyresgäst får behov av det. Läs mer här

Vi dansar

Vård och omsorg

Hemtjänst
Blomsterfonden utför hemtjänst i Danderyds kommun samt vid våra egna anläggningar i Stockholms stad. Läs mer här

Äldreboende
Trygghet och värdighet är viktigt på våra äldreboenden där du får omsorg dygnet runt. Blomsterfondens äldreboenden drivs utan vinstintresse. Läs mer här

Midsommarfirande Svalnäs seniorboende

Social verksamhet

Vår sociala verksamhet är en av hörnstenarna i Blomsterfonden. Vi lägger stor vikt på att du som hyresgäst ska känna att du ingår i en trygg gemenskap och kan ta del av våra olika aktiviteter, alltid på dina egna villkor. Vi anordnar allt från gymnastik, körsång, högläsning och bingo till Alzheimer Café, föreläsningar och firande av våra olika högtider. Läs mer här

ÄldreSupport ger dig vägledning och stöd

Blomsterfondens ÄldreSupport erbjuder rådgivning via telefon i frågor som berör äldre. Om du eller någon anhörig t.ex. är i behov av mer vård och omsorg, men inte vet var du ska vända dig, kan vi hjälpa dig att hitta rätt.
Kontakta ÄldreSupport på 08-555 94 888 eller skicka e-post till aldresupport@blomsterfonden.se