Den ideella Föreningen Blomsterfonden styrs av sina medlemmar.

Blomsterfonden är en ideell förening, vilket innebär att vårt högsta beslutande organ är våra medlemmars röster på den årliga föreningsstämman. Det innebär även att all verksamhet vi bedriver inom ramen för Föreningen Blomsterfonden inte är vinstdrivande.

För att komplettera vårt utbud åt äldre har vi viss serviceverksamhet som bedrivs i dotterbolaget Blomstergårdar AB.

Föreningsstämman

Föreningsstämman genomförs varje år i maj. För att närvara och ha rösträtt på Föreningsstämman måste du vara medlem i Föreningen Blomsterfonden.

Mer information om stämman samt stämmoprotokoll.

Stadgarna

I Blomsterfondens stadgar hittar du information om föreningens ändamål, om styrelsens sammansättning och dagorndning till stämman m.m.

Läs hela stadgarna här

Medlemskapet

Alla kan bli medlemmar i Föreningen Blomsterfonden, de åldersgränser vi tidigare haft är borttagna. Det spelar ingen roll var i världen du bor.

Läs mer om medlemskapet

om medlemskapet

Styrelsen

Styrelsen utses delvis av föreningens medlemmar på stämman och delvis av stadgebestämda institutioner. Detta beslut togs av Alma Hedin och styrelsen redan på 1920-talet.

Blomsterfondens styrelse hittar du här