Blomsterfondens föreningsstämma 2021

Direktsänd föreningsstämma den 31 maj

Coronapandemin har förändrat vår tillvaro på många sätt det senaste året. Den är också anledningen till att Blomsterfondens föreningsstämma även i år hölls utan närvarande medlemmar. Nytt för i år var att stämman också livesändes med start kl. 17.00 den 31 maj. (Se föreningsstämman i efterhand här nedan.)

Styrelsen och ledningen kallade den 30 mars till en coronaanpassad föreningsstämma den 31 maj med möjlighet för medlemmar att skriftligt rösta digitalt eller postalt i förväg innan stämmodagen.

Protokoll från föreningsstämman 2021

Här kan ni titta på föreningsstämman 2021 i efterhand.Material till stämman

Årsredovisning 2020
+ Kommentarer om året som gått

Hållbarhetsrapport 2020

Stämmounderlag (digital röstning, inklusive föredragningslista, motioner och motionssvar)

Stämmounderlag (postal röstning, inklusive föredragningslista, motioner och motionssvar)

Årets föreningsstämma steg för steg

  • Anmälan gjordes senast den 3 maj här på hemsidan eller genom att skicka mejl till medlem@blomsterfonden.se alternativt ringa 08-555 94 751.
  • Vid anmälan uppgav man om man ville rösta via e-post och länk till digital röstningsenkät eller få en pappersenkät hemskickad.

Utskick av handlingar inför stämman

Den 4 maj skickade Blomsterfonden ut handlingar till alla anmälda medlemmar enligt medlemmens önskemål om kommunikationssätt.

Hantering av svar

  • Alla inkomna svar från röstningsenkäten har behandlats konfidentiellt utan möjlighet till identifiering.
  • Inkomna svar redovisades på föreningsstämman den 31 maj 2021 via livesändning.
  • De röster i en fråga som fick majoritet (JA eller NEJ) utgjorde underlag för beslut för föreningsstämman 2021.

Demokratisk och rättssäker lösning tack vare tillfällig lagstiftning

Detta förfaringssätt och vårt digitala enkätverktyg används av ett flertal stora organisationer som i likhet med oss ser detta som en demokratisk och rättssäker lösning för genomförande av föreningsstämma under rådande pandemi. Den tillfälliga lagstiftning som regeringen tagit fram för att möjliggöra bolags- och föreningsstämmor under rådande förhållande gäller som riktlinje för våra beslut.
Läs mer om den tillfälliga lagstiftningen på regeringens hemsida här

Allmänt om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna. Här på denna sidan kommer all dokumentation inför stämman att publiceras inför stämman.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. Från och med stämman 2019 fick därför alla medlemmar med e-postadress registrerad hos Blomsterfonden sitt material inför föreningsstämman via e-post och inte på papper med posten.

Valberedning

Valberedningsinstruktion

Björn Lind vald på 3 år 2019

Kontakt: bjorn.lind@amf.se alt. Björn Lind, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Carl-Gustav Stålberg på 3 år 2020

Kontakt: calle.cbmgholding@telia.com, alt Carl-Gustav Stålberg, Blomsterfonden,  Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Kajsa Hjelte-Terve vald på 3 år 2021

Kontakt: Kajsa Hjelte-Terve, Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

OBS! Du vet väl att du som medlem kan skicka förslag på nya styrelseledamöter till valberedningen med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Ditt förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari det år som stämman äger rum. Skicka antingen via e-post eller via post till Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med ”Valberedningen”.

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).