Blomsterfondens föreningsstämma

Allmänt om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan, nyhetsmejl och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna. Här på denna sidan kommer all information inför stämman att publiceras i god tid i förväg.

Uppgifter om 2023 års föreningsstämma kommer att publiceras här under mars månad

Här finns protokollet från senaste stämman

Tidigare protokoll hittar du längre ner på sidan.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. Från och med stämman 2019 skickar vi ut material inför stämman via e-post till alla medlemmar som har en e-postadress registrerad hos Blomsterfonden.

Valberedning

Valberedningsinstruktion

Björn Lind vald på 3 år 2022

Kontakt: bjorn.lind@amf.se alt. Björn Lind, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Carl-Gustav Stålberg på 3 år 2020

Kontakt: calle.cbmgholding@telia.com, alt Carl-Gustav Stålberg, Blomsterfonden,  Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Kajsa Hjelte-Terve vald på 3 år 2021

Kontakt: Kajsa Hjelte-Terve, Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Förslag till nya styrelseledamöter

Du vet väl att du som medlem kan skicka förslag på nya styrelseledamöter till valberedningen med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Ditt förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari det år som stämman äger rum. Skicka antingen via e-post eller via post till Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med ”Valberedningen”.

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).