Blomsterfondens föreningsstämma

STORT TACK TILL ALLA ER SOM ENGAGERADE ER OCH RÖSTADE PÅ VÅR ANNORLUNDA STÄMMA!

Under våren 2020 har världen och Sverige drabbats av en pandemi (coronavirus/COVID-19). Blomsterfonden tog därför beslutet att hålla en annorlunda föreningsstämma 2020, som avser verksamhetsåret 2019. Stämman var tidigare utlyst enligt stadgarna till den 27 maj, men fick ställas in p.g.a. coronapandemin. Styrelsen gjorde bedömningen att det fortfarande var möjligt att genomföra en stämma med fysisk närvaro nu i höst.
Föreningsstämman hölls den 5 oktober utan fysiskt närvarande medlemmar. Alla anmälda medlemmar hade i förväg kunnat göra sina röster hörda genom att rösta via en dagordningsenkät, antingen digitalt eller via vanlig post.

DOKUMENTATION FRÅN STÄMMAN

Protokoll från stämman hittar du i sin helhet här nedan tillsammans med årsredovisning och hållbarhetsrapport. Därefter kommer det samlade resultatet från alla som röstat på årets föreningsstämma, både digitalt (223 st) och postalt (30 st). Röstlängden var på totalt 253 personer. Varje fråga redovisas dels som staplar samt därefter i tabellform där exakta röstningsresultatet för varje fråga presenteras. På varje fråga finns det angivet hur många som svarat, samt om någon valt att hoppa över just den frågan.
Det tredje dokumentet som nu finns att läsa här nedan är intyget från Notarius Publicus med bedömning av huruvida stämman genomförts på ett demokratiskt och rättssäkert vis.

En sammanfattning av föreningsstämman kommer även ut i tryckt form i nästa nummer av medlemstidningen Alma i november.

Protokoll och stämmounderlag

Protokoll föreningsstämma 2020

Stämmounderlag (digital röstning)

Övrig dokumentation från föreningsstämman

Årsredovisning 2019

Hållbarhetsrapport 2019

Röstningsresultat från föreningsstämma 2020

Intyg Notarius Publicus 2020

 

Vid frågor kontakta oss via e-post på medlem@blomsterfonden.se.

Demokratisk och rättssäker lösning tack vare tillfällig lagstiftning

Detta förfaringssätt och vårt digitala enkätverktyg används av ett flertal stora organisationer som i likhet med oss ser detta som en demokratisk och rättssäker lösning för genomförande av föreningsstämma under rådande pandemi. Den tillfälliga lagstiftning som regeringen tagit fram för att möjliggöra bolags- och föreningsstämmor under rådande förhållande gäller som riktlinje för våra beslut.
Läs mer om den tillfälliga lagstiftningen på regeringens hemsida här

Allmänt om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna. Här på denna sidan kommer all dokumentation inför stämman att publiceras inför stämman.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. Från och med stämman 2019 fick därför alla medlemmar med e-postadress registrerad hos Blomsterfonden sitt material inför föreningsstämman via e-post och inte på papper med posten.

Valberedning

Valberedningsinstruktion

Björn Lind vald på 3 år 2019

Kontakt: bjorn.lind@amf.se alt. Björn Lind, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Nina Rehnqvist vald på 3 år 2018

Kontakt: nina@rehnqvist.com alt. Nina Rehnqvist, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Carl-Gustav Stålberg på 3 år 2020

Kontakt: calle.cbmgholding@telia.com, alt Carl-Gustav Stålberg, Blomsterfonden,  Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

OBS! Du vet väl att du som medlem kan skicka förslag på nya styrelseledamöter till valberedningen med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Ditt förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari det år som stämman äger rum. Skicka antingen via e-post eller via post till Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med “Valberedningen”.

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).