Blomsterfondens föreningsstämma

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2020

Alla medlemmar hälsas välkomna till Blomsterfondens föreningsstämma den 27 maj kl. 18.00 på Rigoletto i Stockholm.

Blomsterfondens föreningsstämma hålls varje år i maj månad och den måste kallas i tid, även ett ovanligt dramatiskt år som 2020. Vi hälsar alltså alla medlemmar välkomna men måste i samma andetag reservera oss för att den kanske måste skjutas på framtiden med tanke på coronavirusets framfart.

OBSERVERA!
Vi kommer inte att öppna upp för anmälan förrän beslut är taget av styrelsen om stämman ska hållas den 27 maj eller flyttas framåt. Vi informerar löpande om alla mått och steg vi tar. Har du frågor kan du kontakta oss på medlem@blomsterfonden.se

 

Valberedningens förslag till föreningsstämman 2020 hittar du här

Ladda ner en fullmaktsblankett här

 

Praktisk information

Dagordning och bilagor kommer att publiceras här på denna sida samt skickas per e-post. Observera att vi endast kommer ha ett fåtal exemplar upptryckta på föreningsstämma, detta i enlighet med våra hållbarhetsmål att minska på överupplaga av trycksaker. Handlingar finns också att hämta hos värdinnan på respektive anläggning för den som är hyresgäst hos Blomsterfonden.

Allmänt om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna. Här på denna sidan kommer all dokumentation inför stämman att publiceras inför stämman.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. I år fick därför alla medlemmar med e-postadress registrerad hos Blomsterfonden sitt material inför föreningsstämman via e-post och inte på papper med posten.

 

Valberedning

Valberedningsinstruktion

Björn Lind vald på 3 år 2019

Kontakt: bjorn.lind@amf.se alt. Björn Lind, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Nina Rehnqvist vald på 3 år 2018

Kontakt: nina@rehnqvist.com alt. Nina Rehnqvist, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Åsa Stenlund Björk på 3 år 2017

Kontakt: asa.stenlund-bjork@abf.se alt. Åsa Stenlund Björk, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

OBS! Som medlem kan du skicka förslag till valberedningens ledamöter. (Se kontaktuppgifter ovan)

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).