Blomsterfondens föreningsstämma

KALLELSE TILL EN ANNORLUNDA FÖRENINGSSTÄMMA MED SKRIFTLIGT NÄRVARANDE MEDLEMMAR DEN 5 OKTOBER 2020

Under våren 2020 har världen och Sverige drabbats av en pandemi (coronavirus/COVID-19). Blomsterfonden har tagit beslutet att hålla en annorlunda föreningsstämma 2020, som avser verksamhetsåret 2019. Stämman var tidigare utlyst enligt stadgarna till den 27 maj, men fick ställas in p.g.a. coronapandemin. Styrelsen har gjort bedömningen att det fortfarande inte är möjligt att genomföra en stämma med fysisk närvaro till hösten.
Föreningsstämman kommer därför att hållas den 5 oktober utan fysiskt närvarande medlemmar. Alla anmälda medlemmar kommer i förväg att kunna göra sin röst hörd genom att skicka in sina röster via en dagordningsenkät, antingen digitalt eller via vanlig post.

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA – STEG FÖR STEG

 1. Anmälan

  Anmälan till stämman görs enklast genom att fylla i formuläret här. Du kan även skicka ett mejl till medlem@blomsterfonden.se eller ringa 08-555 94 751. Glöm inte att uppge om du vill rösta via e-post och länk till digital enkät eller om du vill ha en pappersenkät på posten. Medlemsavgiften för 2020 måste vara betald för att du ska kunna delta på föreningsstämman. Anmäl dig senast den 7 september.

   

 2. Utskick av handlingar inför stämman

  Den 8 september skickar Blomsterfonden ut handlingar till alla anmälda medlemmar enligt medlemmens önskemål om kommunikationssätt.
  E-post: När du har valt e-post så får du handlingarna den 8 september. Du får därefter ett separat mejl med en länk till röstningsenkäten.
  Vanlig post: Om du har valt vanlig post kommer handlingarna att skickas ut tillsammans med röstningsenkät och ett frankerat svarskuvert den 8 september.

   

 3. Anmälda medlemmar kan rösta fram till den 28 september

  Efter genomförd röstning samt insamling och sammanställning av resultat kommer sedan föreningsstämman att genomföras den 5 oktober. Röstlängden utgörs av alla som har svarat på röstningsenkäten.
  En oberoende granskare kommer att kvalitetssäkra röstningen och närvara under den skriftliga stämman. Stämmans ordförande kommer att vara extern för att ytterligare garantera ett rättssäkert genomförande.

Vid frågor kontakta oss via e-post på medlem@blomsterfonden.se.

Varmt välkommen att anmäla dig till en annorlunda föreningsstämma 2020!

 

>>> Anmäl dig till stämman här

 

Nytt material inför föreningsstämman

Hållbarhetsrapport 2019

Årsredovisning 2019

Demokratisk och rättssäker lösning tack vare tillfällig lagstiftning

Detta förfaringssätt och vårt digitala enkätverktyg används av ett flertal stora organisationer som i likhet med oss ser detta som en demokratisk och rättssäker lösning för genomförande av föreningsstämma under rådande pandemi. Den tillfälliga lagstiftning som regeringen tagit fram för att möjliggöra bolags- och föreningsstämmor under rådande förhållande gäller som riktlinje för våra beslut.
Läs mer om den tillfälliga lagstiftningen på regeringens hemsida här

Allmänt om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna. Här på denna sidan kommer all dokumentation inför stämman att publiceras inför stämman.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. Från och med stämman 2019 fick därför alla medlemmar med e-postadress registrerad hos Blomsterfonden sitt material inför föreningsstämman via e-post och inte på papper med posten.

 

Valberedning

Valberedningsinstruktion

Björn Lind vald på 3 år 2019

Kontakt: bjorn.lind@amf.se alt. Björn Lind, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Nina Rehnqvist vald på 3 år 2018

Kontakt: nina@rehnqvist.com alt. Nina Rehnqvist, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Åsa Stenlund Björk på 3 år 2017

Kontakt: asa.stenlund-bjork@abf.se alt. Åsa Stenlund Björk, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

OBS! Som medlem kan du skicka förslag till valberedningens ledamöter. (Se kontaktuppgifter ovan)

 

 

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).