Blomsterfondens föreningsstämma 2022

Blomsterfondens styrelse och ledning kallar till föreningsstämma 2022

Datum: Tisdagen den 31 maj
Tid: 17.00, registreringen börjar kl. 16.00
Plats: Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, Stockholm
Närmaste t-bana: S:t Eriksplan

Efter två år av pandemi och restriktioner är det nu äntligen dags för en föreningsstämma där vi kan träffas och får avsluta vårt jubileumsfirande. När jubileumsårets föreningsstämma är genomförd firar vi lite extra med musik med självaste Sven Ingvars! Missa inte det!

Fysiskt och digitalt deltagande

Nytt för årets stämma är att du som medlem kan välja hur du önskar delta, fysiskt på plats eller digitalt. För dig som deltar digitalt kommer röstningen ske via ett röstningsverktyg. För att kunna rösta via verktyget behöver du en smartphone eller läsplatta med BankID installerat. Mer information om hur detta går till skickas ut ca 10 dagar innan föreningsstämman till alla med bekräftade anmälningar.

Anmälan senast 16 maj

Sista anmälningsdag för att deltaga på föreningsstämman var den 16 maj. För frågor om stämman, kontakta medlem@blomsterfonden.se.

Stämmomaterial

Dagordning och övrigt stämmomaterial kommer att publiceras här på hemsidan samt mejlas ut till alla anmälda. Till dem som ej har e-postadress registrerad hos oss skickas materialet postalt ca 10 dagar innan stämman. Observera att vi endast kommer ha ett fåtal exemplar upptryckta på stämman, detta i enlighet med våra hållbarhetsmål att minska på överupplaga av tryck-saker.

Stort tack för att du engagerar dig i Blomsterfondens verksamhet för äldre och gör din röst hörd på årets föreningsstämma!

Allmänt om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna. Här på denna sidan kommer all dokumentation inför stämman att publiceras inför stämman.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. Från och med stämman 2019 skickar vi ut material inför stämman via e-post till alla medlemmar som har en e-postadress registrerad hos Blomsterfonden.

Valberedning

Valberedningsinstruktion

Björn Lind vald på 3 år 2019

Kontakt: bjorn.lind@amf.se alt. Björn Lind, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Carl-Gustav Stålberg på 3 år 2020

Kontakt: calle.cbmgholding@telia.com, alt Carl-Gustav Stålberg, Blomsterfonden,  Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Kajsa Hjelte-Terve vald på 3 år 2021

Kontakt: Kajsa Hjelte-Terve, Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

OBS! Du vet väl att du som medlem kan skicka förslag på nya styrelseledamöter till valberedningen med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Ditt förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari det år som stämman äger rum. Skicka antingen via e-post eller via post till Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med ”Valberedningen”.

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).