Blomsterfondens föreningsstämma 2021

Kallelse till direktsänd föreningsstämma den 31 maj

Coronapandemin har förändrat vår tillvaro på många sätt det senaste året. Den är också anledningen till att Blomsterfondens föreningsstämma även i år kommer att hållas utan närvarande medlemmar. Nytt för i år är att stämman kommer att livesändas med start kl. 17.00 den 31 maj. (Mer information kommer)

Styrelsen och ledningen kallar till en coronaanpassad föreningsstämma den 31 maj med möjlighet för medlemmar att skriftligt rösta digitalt eller postalt i förväg innan stämmodagen.

Årets föreningsstämma steg för steg

  • Anmälan görs här på hemsidan eller genom att skicka mejl till medlem@blomsterfonden.se alternativt ringa 08-555 94 751.
  • Vid anmälan uppger du om du vill rösta via e-post och länk till digital röstningsenkät eller om du vill ha en pappersenkät hemskickad.

Utskick av handlingar inför stämman

Den 4 maj skickar Blomsterfonden ut handlingar till alla anmälda medlemmar enligt medlemmens önskemål om kommunikationssätt.

  • E-post: När du har valt e-post så får du handlingarna den 4 maj. Du får därefter ett separat mejl med en länk till röstningsenkäten. Länken kan endast användas en gång, och svaren hanteras i enkätverktyget.
  • Vanlig post: Om du har valt vanlig post kommer handlingarna att skickas ut tillsammans med röstningsenkät och ett frankerat svarskuvert den 4 maj. De postala röstsvaren går direkt till oberoende extern part (Notarius publicus) som läser alla svar.

Hantering av svar

  • Alla inkomna svar från röstningsenkäten behandlas konfidentiellt utan möjlighet till identifiering.
  • Inkomna svar redovisas på föreningsstämman den 31 maj 2021 via livesändning.
  • De röster i en fråga som får majoritet (JA eller NEJ) utgör underlag för beslut för föreningsstämman 2021.

Tänk på att din medlemsavgift måste vara betald för att du ska kunna delta på stämman. Sista anmälningsdag är den 3 maj.

Demokratisk och rättssäker lösning tack vare tillfällig lagstiftning

Detta förfaringssätt och vårt digitala enkätverktyg används av ett flertal stora organisationer som i likhet med oss ser detta som en demokratisk och rättssäker lösning för genomförande av föreningsstämma under rådande pandemi. Den tillfälliga lagstiftning som regeringen tagit fram för att möjliggöra bolags- och föreningsstämmor under rådande förhållande gäller som riktlinje för våra beslut.
Läs mer om den tillfälliga lagstiftningen på regeringens hemsida här

Allmänt om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna. Här på denna sidan kommer all dokumentation inför stämman att publiceras inför stämman.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. Från och med stämman 2019 fick därför alla medlemmar med e-postadress registrerad hos Blomsterfonden sitt material inför föreningsstämman via e-post och inte på papper med posten.

Valberedning

Valberedningsinstruktion

Björn Lind vald på 3 år 2019

Kontakt: bjorn.lind@amf.se alt. Björn Lind, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Nina Rehnqvist vald på 3 år 2018

Kontakt: nina@rehnqvist.com alt. Nina Rehnqvist, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Carl-Gustav Stålberg på 3 år 2020

Kontakt: calle.cbmgholding@telia.com, alt Carl-Gustav Stålberg, Blomsterfonden,  Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

OBS! Du vet väl att du som medlem kan skicka förslag på nya styrelseledamöter till valberedningen med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Ditt förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari det år som stämman äger rum. Skicka antingen via e-post eller via post till Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med “Valberedningen”.

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).