Blomsterfondens föreningsstämma

Tack för ert engagemang på Blomsterfondens föreningsstämma 2022!

Den 31 maj var det äntligen dags att hålla en ”riktig” föreningsstämma i Blomsterfonden. Förra året direktsände vi stämman på Youtube och lät er rösta digitalt eller postalt. Nu ville vi verkligen träffas och göra allt för att ge vårt 100-årsjubileum en värdig avslutning med ordentlig feststämning. Föreningsstämman 2022 blev i år en så kallad hybridstämma, för att så många som möjligt skulle kunna vara med.

Läs mer om föreningsstämman 2022 här

Här nedan kan du läsa protokollet från stämman.

För frågor om stämman, kontakta medlem@blomsterfonden.se.

Allmänt om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna. Här på denna sidan kommer all dokumentation inför stämman att publiceras inför stämman.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. Från och med stämman 2019 skickar vi ut material inför stämman via e-post till alla medlemmar som har en e-postadress registrerad hos Blomsterfonden.

Valberedning

Valberedningsinstruktion

Björn Lind vald på 3 år 2022

Kontakt: bjorn.lind@amf.se alt. Björn Lind, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Carl-Gustav Stålberg på 3 år 2020

Kontakt: calle.cbmgholding@telia.com, alt Carl-Gustav Stålberg, Blomsterfonden,  Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Kajsa Hjelte-Terve vald på 3 år 2021

Kontakt: Kajsa Hjelte-Terve, Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

OBS! Du vet väl att du som medlem kan skicka förslag på nya styrelseledamöter till valberedningen med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Ditt förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari det år som stämman äger rum. Skicka antingen via e-post eller via post till Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med ”Valberedningen”.

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).