Blomsterfondens föreningsstämma

Stort tack till alla som deltog på Blomsterfondens föreningsstämma 2023, både på plats och digitalt!

Protokoll från stämman hittar du i pdf-format här nedan. I kommande nummer av Alma som kommer ut strax före midsommar finns det mer att läsa om stämman och om årets musikunderhållare Bo Sundström med musiker.

Protokoll från årets föreningsstämma hittar du här (pdf)

 

Har du frågor om stämman?  Mejla till medlem@ blomsterfonden.se eller ring på 08-555 94 751.

Vi hoppas att vi ses på stämman nästa år igen!

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. Från och med stämman 2019 skickar vi ut material inför stämman via e-post till alla medlemmar som har en e-postadress registrerad hos Blomsterfonden.

Valberedning

Valberedningsinstruktion

Björn Lind vald på 3 år 2022

Kontakt: bjorn.lind@amf.se alt. Björn Lind, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Ewa Samuelsson vald på 3 år 2023

Kontakt: Ewa Samuelsson, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Kajsa Hjelte-Terve vald på 3 år 2021

Kontakt: Kajsa Hjelte-Terve, Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

***

Förslag till nya styrelseledamöter

Du vet väl att du som medlem kan skicka förslag på nya styrelseledamöter till valberedningen med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Ditt förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari det år som stämman äger rum. Skicka antingen via e-post eller via post till Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med ”Valberedningen”.

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).