Blomsterfondens föreningsstämma

FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 27 MAJ STÄLLS IN

Under våren 2020 har världen och Sverige drabbats av en pandemi (coronavirus/COVID-19). Blomsterfondens styrelse och ledning följer utvecklingen noggrant och vidtar lämpliga åtgärder kontinuerligt.

Blomsterfondens styrelse har därför beslutat att ställa in föreningsstämman den 27 maj för att istället planera för att hålla stämman i någon form under hösten 2020.

 
Ewa Samuelsson, Ordförande Blomsterfonden
Ulf Thörnevik, VD Blomsterfonden

 

Blomsterfonden följer samhällsutvecklingen noggrant och kommer att hålla er informerade löpande.
Vid frågor kontakta oss via e-post på medlem@blomsterfonden.se.

Allmänt om föreningsstämman

Blomsterfonden håller föreningsstämma varje år i slutet av maj. Alla medlemmar är välkomna och kallas via hemsidan och medlemstidningen Alma. Dagordningen finns beskriven i stadgarna. Här på denna sidan kommer all dokumentation inför stämman att publiceras inför stämman.

Information och material via e-post

Som ett led i vår strävan att bli mer kostnadseffektiva och skona vår miljö kommunicerar vi alltmer digitalt. I år fick därför alla medlemmar med e-postadress registrerad hos Blomsterfonden sitt material inför föreningsstämman via e-post och inte på papper med posten.

 

Valberedning

Valberedningsinstruktion

Björn Lind vald på 3 år 2019

Kontakt: bjorn.lind@amf.se alt. Björn Lind, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Nina Rehnqvist vald på 3 år 2018

Kontakt: nina@rehnqvist.com alt. Nina Rehnqvist, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Åsa Stenlund Björk på 3 år 2017

Kontakt: asa.stenlund-bjork@abf.se alt. Åsa Stenlund Björk, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

OBS! Som medlem kan du skicka förslag till valberedningens ledamöter. (Se kontaktuppgifter ovan)

Valberedningens förslag till föreningsstämman 2020 hittar du här

Ladda ner en fullmaktsblankett här

 

Protokoll

Vi har publicerat protokollen elektroniskt från 2006 och framåt. Är du intresserad av äldre protokoll, hör av dig till oss via e-post medlem@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 500 (växel).