Ordförande och vd: 2020 var ett annorlunda och svårt år för världen, Sverige och Blomsterfonden

2020 var ett tungt år för alla äldre som bor och lever hos Blomsterfonden, så också för deras anhöriga och inte minst för medarbetarna som blivit satta på hårda prov av ett virus som ingen av oss upplevt förut, än mindre förhållit oss till och bekämpat.   

Ulf: När Coronaviruset nådde Sverige i början av förra året var det ingen hos Blomsterfonden som kunde ana vad vi stod inför, inte heller myndigheterna och regeringen. Kunskapen och informationen var i stor utsträckning bristfällig och motsägelsefull. Det var fritt för tolkningar i alla riktningar. Vi i ledningen kände dock instinktivt att vi behövde agera snabbt. En krisledningsgrupp tillsattes och den första åtgärden var att utse en ansvarig ledare där alla beslut ytterst fattades om det fanns oklarheter. Beredskapen för adekvat skyddsutrustning till medarbetarna var inte tillfredställande varken hos oss eller äldreomsorgen i allmänhet. Vi började därför från dag ett arbeta med att säkra försörjningen av munskydd, visir, skyddshandskar, förkläden, handsprit och annat. En svår uppgift, som vi trots allt lyckades genomföra på ett mycket bra sätt varför vi aldrig kom att sakna skyddsutrustning till våra medarbetare.

Ewa: I efterhand kan jag se hur snabbt ledningen reagerade, lät det sunda förnuftet styra och upprättade en krisledningsgrupp som under dagliga möten drog upp riktlinjerna för pandemiarbetet dygn för dygn. Nya erfarenheter gav nya kunskaper som omsattes i verksamheten och verkligheten utan fördröjning. De dagliga uppgifterna och organisationen ställdes om för att på bästa sätt tackla krisläget. I styrelsen kände vi oss trygga och bekväma med hur ledningen och medarbetarna genomförde sina uppgifter, alla tog ett mycket stort ansvar, visade empati för de äldres utsatthet och lojalitet för varandra i påfrestande arbetssituationer. Jag är imponerad och stolt över hur väl man arbetat i Blomsterfonden under den här mycket svåra tiden.

Långt innan Folkmyndigheten införde restriktioner, begränsningar och regleringar tog Blomsterfonden beslutet att pausa alla aktiviteter i våra seniorboenden som innebar möten mellan människor i gemensamma utrymmen. För att motverka ensamhet, otrygghet och tristess öppnade föreningen samtidigt en stödlinje ”Coronasupport” för våra hyresgäster dit de kunde ringa och få stöd och råd.

Värdinnorna fick omgående nya arbetsuppgifter som de tog sig an med kraft och självklarhet, bland annat har de tryggat inköpen av mat, mediciner och annat för alla äldre som inte haft tillgång till annan hjälp.

Efter hand har nya trygga utomhusaktiviteter växt fram genom olika initiativ: sittgympa utomhus, promenader i små grupper, musikuppträdanden med säkra avstånd är några exempel. Äldrepowergymmen har anpassats för personlig bokning och träning. Eftersom det stora delar av året varit besöksförbud på våra äldreboenden har speciella bord försedda med en avskärmande plexiglasskiva placerats ut för att möjliggöra möten mellan människor. Gemensamma aktiviteter har ersatts av kreativa individanpassade lösningar. I stället för fysiska besök har digitala möten genomförts med medarbetarnas hjälp, så att den viktiga närståendekontakten ändå kunnat bibehållas.

Mycket viktig har den riktade och fortlöpande informationen till seniorboende, äldreboende, anhöriga och personal varit. Okunskap om vilka pandemiregler som gäller i samhället och hos Blomsterfonden skapar onödig otrygghet, vilket våra informationsbrev på bästa sätt motverkat.    

När Alma Hedin grundade föreningen Blomsterfonden 1921 var det i efterdyningarna av Spanska sjukan, en ovanligt svårbekämpad dödlig form av influensa som spred sig som en löpeld över världen.

När vi nu står inför vårt hundraårsjubileum är det mitt i en likartad pandemi som vi ännu inte sett slutet på. Men allt fler i Sverige får sin vaccinspruta och Blomsterfondens vaccinationsprocess har varit snabb och effektiv i våra äldreboenden, vilket gör att vi ser ljuset igen. Sommaren står för dörren och vi ska göra vårt allra bästa för att föra in festen och glädjen i Blomsterfonden igen. Vi kanske behöver ändra och justera våra jubileumsplaner vartefter men vi håller på tills vi är klara.

Vi önskar en skön sommar och ett fortsatt fint jubileumsår till alla blomsterfondare.

Ewa Samuelsson och Ulf Thörnevik