Protokoll från extra föreningsstämma 2009

Protokoll från extra föreningsstämma 2009