Information från Blomsterfondens valberedning

Nina Rehnqvist Ahlberg har tyvärr valt att lämna Blomsterfondens valberedning av hälsoskäl. Nina har på ett mycket förtjänstfullt sätt sedan 2012 arbetat i valberedningen, alltid med Blomsterfondens bästa för ögonen. Hennes erfarenhet och kontaktnät inom vård och omsorg har varit centralt och mycket värdefullt. Hon har även dessförinnan varit ledamot i Blomsterfondens styrelse under många år och alltid bidragit på ett positivt sätt, även här med Blomsterfondens bästa för ögonen.

I enlighet med Valberedningsinstruktionen från 2015 så har därför valberedningen valt in Karin (Kajsa) Hjelte-Terve som ersättare i valberedningen för tiden fram till nästa föreningsstämma. Hon kommer i samband med föreningsstämman den 31 maj 2021 kandidera till att bli invald i Valberedningen för en tid av tre år.

Kajsa Hjelte-Terve

Karin (Kajsa) Hjelte-Terve är född 1957 och började sin karriär som undersköterska. Hon har lång och gedigen erfarenhet från vård och omsorg i olika befattningar och i olika organisationer. Karin (Kajsa) Hjelte-Terve har fått en rad utmärkelser och stipendier för sitt arbete inom vården. Hon har också förtroendeuppdrag inom vård och omsorg där hon t.ex. är styrelseledamot i Svenska Vård, en fristående branschorganisation för vårdföretag i Sverige med syfte att skapa en så bra vård och omsorg som möjligt.

Valberedningen är mycket glad att Karin (Kajsa) Hjelte-Terve vill ställa upp som ledamot i Blomsterfondens valberedning. Vi är övertygade om att hon på ett mycket positivt sätt kommer att bidra till Blomsterfondens bästa med sin erfarenhet och sitt kontaktnät.

Stockholm, april 2021

Björn Lind

Blomsterfondens valberedning, ordförande