Blomsterfondens ledning

Ulf Thörnevik, VD sedan 2007

Civilekonom . Var mellan åren 2002 och 2007 VD för personal- och privatägda Brommageriatriken AB och har också erfarenhet som chef och ledare från Stockholms läns landsting, Södertälje kommun och Stockholms stad.
Tel: 08-555 94 510 

Christel Haglund, vård och omsorgschef, stf  VD

Christel är utbildad sjuksköterska med erfarenhet som chef och ledare inom Stockholms läns landsting och privat verksamhet. Kommer senast från Ersta Diakoni. Christel har även flera års erfarenhet som projektchef och IT-chef inom vården.
Tel: 08-555 94 800 

Lisa Holmquist, fastighetschef

Lisa Holmquist är civilingenjör och har de senaste åren jobbat med förvaltning och fastighetsutveckling. Hon har många års erfarenhet som fastighetskonsult inom värdering samt investeringsrådgivning.
Tel: 08-555 94 507  

Maria Fredriksson, ekonomichef

Maria är civilekonom med lång erfarenhet av ledande ekonomibefattningar inom vård- och omsorg i både offentlig och privat regi. Hon kommer senast från SKR och har dessförinnan bland annat arbetat som ekonomichef för Stiftelsen Stora Sköndal.
Tel: 08-555 94 515 

Christel Jansson, insamlings- och kommunikationschef

Christel har en bakgrund som sjuksköterska och kvalitets- och utvecklingschef inom vården. Hon har genomgått Berghs utbildning till certifierad Fundraiser i samarbete med FRII och har arbetat inom den ideella sektorn samt med vårdforskning i bl.a. Hong Kong.
Tel: 08-555 94 525