Blomsterfondens värdegrund utgår från en humanistisk syn på människan.

Vårt arbete kännetecknas av medmänsklighet och en vilja att göra gott för våra medmänniskor. Vår värdegrund innefattar normer och tydliggör etiska värden som är grundläggande i vårt arbete med äldre och ligger till grund för mål och styrning av vår verksamhet.

För att efterleva Blomsterfondens värdegrund arbetar vi utifrån våra värderingar/värdeord:

Medmänsklighet

Medmänsklighet är grunden i vår verksamhet och i mötet med andra människor

Delaktighet

Vi är alla delaktiga i att skapa en positiv bild av Blomsterfondens verksamhet inom och utanför organisationen som ”goda ambassadörer”.

Tydlighet

Vi är tydliga med Blomsterfondens budskap inom och utanför organisationen och följer våra riktlinjer och policys.

Ärlighet

Vi är ärliga och verkar för att bemöta andra på ett respektfullt sätt.