Goda testamentet

Mellan 20-30% av världens ideella hjälpinsatser finansieras med hjälp av testamenten.

Goda Testamentet är ett initiativ av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och ett 30-tal ideella organisationer som vill inspirera ännu fler att skriva ett testamente. Gärna tidigt i livet. Och gärna med en ideell organisation som arvtagare. Se filmen om Goda Testamentet här nedan och lär dig mer på www.godatestamentet.se.

 

Goda Testamentet from Goda Testamentet on Vimeo.