Blomsterfonden bygger för framtidens seniorer

Blomsterfonden äger, förvaltar och utvecklar seniorbostäder för äldre i Stockholm sedan 1921. Att utveckla vår verksamhet och bygga nya seniorlägenheter är en viktig del i Blomsterfondens och Stockholms stads långsiktiga satsning på att bygga fler bostäder för äldre. Vi bygger nytt inom ramen för vårt s.k. trygghetskoncept för äldre, som består av eget boende i hyresrätt med extra aktivitetsutbud och viss service som exempelvis gemensam salong, bibliotek, uteplats, äldregym och tillgång till gästlägenhet. På Svalnäs och Liseberg finns även restaurang.

En bovärd tar hand om fastighetsrelaterade frågor och varje boende har en värdinna som är de boendes stödperson, gör hembesök efter önskemål och arrangerar gemensamma aktiviteter. Värdinnan kan även bistå med kontakter med myndigheter vid ökat vårdbehov.

Svalnäs, Danderyd 2018

Blomsterfonden uppförde under 2018 åtta nya funktionella lägenheter med trygghetskoncept för äldre i Villa Svalnäs, Danderyd.
Här hittar du all tillgänglig information om de nya lägenheterna på Svalnäs.

Liseberg, Älvsjö 2017

Blomsterfondens nybyggnation i Liseberg omfattar 137 hyreslägenheter med seniorbostäder. Lägenheterna ligger i nära anslutning till Blomsterfondens befintliga fastigheter i Liseberg på Annebodavägen i Älvsjö.
Här hittar du all information om de nya lägenheterna i Liseberg.