Nya lägenheter i Villa Svalnäs

Blomsterfonden erbjuder åtta nya funktionella seniorlägenheter med trygghetskoncept för äldre på två våningsplan i huvudbyggnaden Villa Svalnäs. Projektet är en viktig del i Blomsterfondens långsiktiga satsning på att bygga fler bostäder för äldre. På denna sida kommer vi att lägga ut fortlöpande information om lägenheterna. De nya lägenheterna ligger i direkt anslutning till vår befintliga anläggning. Det finns tillgång till restaurang, bibliotek, gästlägenhet, bastu samt gym och närhet till Näsbyviken med brygga och en liten strandremsa.

 

Översikt över lägenheterna

Nr. Storlek  Kvm Våning Hyra Ritningar
10-013-1421 2 rok  55 1 13 713kr/mån 1421
10-013-1422 2 rok 53 1 13 513kr/mån 1422
10-013-1423 2 rok 71 1 16 513kr/mån 1423
10-013-1424 3 rok, balkong 82 1 19 813kr/mån 1424
10-013-1431 2 rok, balkong 64 2 14 963kr/mån 1431
10-013-1432 2 rok, balkong 53 2 13 513kr/mån 1432
10-013-1433 2 rok 80 2 17 213kr/mån 1433
10-013-1434 3 rok, balkong 96 2 22 963kr/mån 1434

Information om Villa Svalnäs

Situationsplan
Informationsblad
Materialbeskrivning/övrigt

Historik

På 1800-talets början bestod Djursholm av 400 tunnland skog och hagar. 1883 köpte Henrik Palme Svalnäs. Huvudbyggnaden låg då längre norrut, närmare gränsen till Näsby park. Till en början använde familjen Palme Svalnäs som en sommarvistelse. Efter något år beslöt Henrik Palme och hans hustru Anna att flytta permanent till Svalnäs. Men huset var i dåligt skick och Palme lät uppföra huvudbyggnaden där den står idag. Fredrik Lilljekvist fick arkitektuppdraget, och han gestaltade huset i jugendbarock i två våningar och med stora sällskapsrum. Kring huvudbyggnaden och ner till Näsbyviken anlades en stor park. Byggandet pågick under två år, 1886 stod huset klart. År 1909 genomfördes en ombyggnad där Rudolf Arborelius var ansvarig arkitekt. Ursprungligen fanns en lanternin som släppte in dagsljus till den stora salongen på bottenvåningen. Här finns numera en belyst takmålning. Henrik Palme bodde kvar i huset fram till sin död 1932. År 1948 tog Stockholms stadsmission över Svalnäs och drev ett gäst-vilohem för gamla. När Svalnäs renoverades 1957 passade man på att bygga till den delen som idag utgör Svalnäs gästhem. Fastigheten förvärvades 1973 av Blomsterfonden, som hade för avsikt att utöka sin verksamhet med hem och vård åt äldre. 1982 tillkom ytterligare bostäder norr om huvudbyggnaden som idag utgör Blomsterfondens seniorboende i Svalnäs. I många år bedrev fonden äldreboende i Villan. 1998 flyttade huvudkontoret hit. År 2005 byggdes kallvinden (våning 2) om till en utbildningsenhet för kompetensutveckling inom äldreomsorgen ”Kunskapskällan”, vilket möjliggjordes genom två generösa donationer. Blomsterfondens huvudkontor flyttade till Ringvägen våren 2017 för att bereda plats för nya seniorlägenheter.

Ansökan om bostadstillägg: Pensionsmyndigheten

För pressinformation besök vårt nyhetsrum på Mynewsdesk här