Frågor och svar om Villa Svalnäs nya seniorlägenheter

Nyligen publicerade vi åtta nytillkomna och helt unika seniorlägenheter i Villa Svalnäs på SeniorboTorget, för intresseanmälan från er som står i Blomsterfondens bokö för seniorboende. Eftersom hyresnivån för dessa lägenheter skiljer sig åt från våra övriga seniorbostäder ger vi här svar på de vanligaste frågorna om nya Villa Svalnäs.

Varför är hyrorna så höga i nya Villa Svalnäs?

Villa Svalnäs är en mycket speciell byggnad som har krävt en, för Blomsterfonden, ovanlig lösning. Huset är ett byggnadsminnesmärke, Q-märkt och skyddat enligt lag. Stora krav ställs vid en ombyggnation.

Att bygga lägenheter i ett över hundra år gammalt skyddat hus är både byggtekniskt svårt och mer kostsamt än exempelvis ombyggnationen som Blomsterfonden utförde i de äldre husen i Älvsjö, Liseberg.

Dessa åtta lägenheter är helt och hållet planerade att bära sina egna kostnader på samma sätt som vid alla ombyggnationer och nyproduktion som Blomsterfonden genomför. Ingen annan del av verksamheten, våra boende eller medlemmar har subventionerat ombyggnationen av Villa Svalnäs.

Varför behåller ni Villa Svalnäs?

Villa Svalnäs har varit i Blomsterfondens ägo sedan 1973. Under alla år sedan dess har föreningen byggt upp en omfattande anläggning med seniorbostäder, äldreboende och hemtjänst i området. När Blomsterfonden beslutade att flytta huvudkontoret till Ringvägen krävdes hållbara planer för vad de friställda ytorna skulle användas till. Hur byggnaden skulle leva och må bra.

I Villa Svalnäs, på nedre våningen, finns restaurang, salonger och bibliotek som är till för alla boende på Svalnäs. I direkt anslutning, sammanbyggt med villan, finns äldreboende, hemtjänstlokaler, butik, ÄldrePowergym och annat som ingår i föreningens verksamhet.

Vi ville behålla Villa Svalnäs med samtliga gemensamhetsutrymmen som en viktig del i tryggheten för våra boende och samtidigt skapa fler seniorbostäder.

Varför bygger Blomsterfonden lägenheter som så få har råd med?

Blomsterfonden är en ideell förening som finns till för att tillhandahålla äldre med hem och vård. Blomsterfonden har absolut inte för avsikt att vara hyresledande på marknaden, men hyresnivån behöver vara kostnadstäckande så att Blomsterfonden kan bibehålla en fortsatt sund ekonomi för att kunna förvalta och bygga fler bostäder för äldre. Blomsterfonden har idag ett brett utbud av totalt 1050 seniorlägenheter i Stockholmsområdet. Vi har medlemmar och köande med många olika förutsättningar och behov. Du kan bo i en lägenhet från 1920-talet, i en nyproduktion från 2017 eller i en nybyggd och unik lägenhet i ett Q-märkt hus. Lägenheterna i Villa Svalnäs är ett speciellt projekt och utgör endast 8 av 1050 seniorlägenheter totalt.

Varför flyttade ni huvudkontoret från Svalnäs till Ringvägen?

Villa Svalnäs var i behov av omfattande renoveringar. På Ringvägen fanns en tom källarlokal som inte kunde göras om till seniorlägenheter. Lokalen iordningställdes för Blomsterfondens hela administration som numer sitter samlad i mer yteffektiva lokaler.

Men lyxboende är väl ändå inte Blomsterfondens signum?

Nej. Blomsterfonden är en ideell förening och vi bygger utifrån normal standard med tillgängliga lägenheter för äldre. Vad gäller de nya lägenheterna i Svalnäs är de moderna och äldreanpassade och kopplade till vårt trygghetskoncept. Hyresnivån kommer sig enbart av merkostnaderna för att bygga om ett Q-märkt hus.