Så tyckte våra hyresgäster 2023

Röster från hyresgäster

– Bovärden är ett mycket gott exempel på bra bemötande och snabb åtgärd, liksom kontakten med värdinnan och de tjänster hon tillhandahåller. Här gäller toppenbetyg! Värdinnan ställer upp när helst du önskar: samtal, hjälp med post och bokning. Synlig mest hela tiden. Bovärden är också en pärla! Toppen med alla aktiviteter.

– Är så nöjd med mitt boende i Blomsterfonden. Sen har vi en fin och trevlig värdinna. Trevlig lokal att kunna låna mot städ och iordningställande, toppen! Sen våra fina bovärdar i huset, de ordnar mycket och Intresseföreningen gör även de många trevliga tillställningar, grillhagen på sommar och höstgemenskap. Många boende som ställer upp helt gratis och har olika aktiviteter för dem som önskar, musik ibland av boende vid olika tillställningar. Ja, som ni förstår är jag en mycket nöjd hyresgäst. Hoppas själv så småningom att hjälpa till när jag slutar arbeta.

– Bästa bovärden finns här! Haft hemhjälp från Blomsterfonden i några månader – mycket bra service!

– Jag stortrivs + glad över att bo här • Bra område och boende.

Kundnöjdhet – den sociala verksamheten

Blomsterfondens sociala verksamhet finns kopplad till seniorbostäderna i Liseberg, Körsbergsvägen, Ringvägen, Röda bergen och Svalnäs.
I verksamheten arbetar värdinnor som har uppdrag att vara behjälpliga och underlätta vardagen för de boende. Värdinnorna fungerar även som stödperson för att skapa trygghet och ansvarar för uppsökande verksamhet med individuella hembesök efter önskemål och behov. Värdinnan är också en rådgivande person. När det uppstår ett vårdbehov kan värdinnan hjälpa till i kontakten med myndigheter,biståndshandläggare osv.

Många sociala aktiviteter arrangeras på eller i anslutning till seniorboendena, exempelvis: bingo, musik, körsång, kulturcirklar, gymnastik, högtidsfester, bussutflykter och basarer.

Under höstens kundenkät har hyresgästerna haft möjlighet att tycka till om den sociala verksamheten och dess innehåll. Sammantaget index i kundundersökningen för den sociala biten visar att 92,8 % av svarande kunder är nöjda eller mycket nöjda med verksamheterna.