Nu har vår webbtjänst för seniorbostäder varit igång i ett helt års tid. SeniorboTorget var faktiskt redan från start en succé – om vi får skryta lite. I en medlemsenkät förra året svarade hela 94% av våra medlemmar i vår bokö att de tyckte tjänsten var bra och att den gav dem tillräckligt med information om lediga lägenheter och bokö. Över 90% tyckte sidan var lätt att förstå och navigera i.
Många hör av sig och berättar att de värdesätter transparensen på sidan, t ex att det är lätt att se kötider och vilken plats man själv ligger på till en aktuell lägenhet. Att det nu också går att köa till samtliga områden och storlekar och få tips om lediga lägenheter via e-post är också väldigt uppskattat.

För Blomsterfondens egen del har SeniorboTorget inneburit minskad administration och lägre administrativa kostnader som gör att mer pengar idag kan gå till vårt ändamål. Det känns fantastiskt bra!

Lite statistik om SeniorboTorget och bokön

  • Antal förmedlade lägenheter 1 april- 31 december 2015: 57 st – Ringvägen 24 st, Svalnäs 10 st, Rödabergen 7st, Liseberg 9st, Körsbärsvägen 7 st
  • Antal förmedlade lägenheter hittills 2016: 21 st – Ringvägen 9st, Svalnäs 6st, Rödabergen 3st, Liseberg, 3st, Körsbärsvägen 0 st
  • Ca 3800 stycken prenumererar på tips om lediga lägenheter via e-post
  • Portokostnaden 2015 har mer än halverats i jämförelse med 2014 (då inkluderar 2015 års siffror även perioden innan SeniorboTorget var igång).
  • 60 % av våra besökare använder idag dator när de är inne på SeniorboTorget, resten använder telefon eller läsplatta.

Har du inte varit inne på SeniorboTorget ännu? Då har du chansen nu!

[button color=”bg-green” text=”Till SeniorboTorget” url=”http://bostad.blomsterfonden.se”]