Vad innebär ett medlemskap i Blomsterfonden idag?

De senaste 20 åren har innebörden av ett medlemskap i Blomsterfonden förändrats och återgått mer till det som var grundaren Alma Hedins grundtanke:

 ”Ett medlemskap i Blomsterfonden är ett aktivt sätt att stödja äldre genom ändamålet hem & vård för äldre”

I början av 2000-talet var medlemskapet i Blomsterfonden mer direkt kopplat till seniorboende. De senaste 15 åren har istället fokus mer och mer förändrats till att förknippas med de dubbla syftet att kunna stödja och göra gott för de som är äldre idag samtidigt som man som medlem kan planera för ett gott seniorliv för egen del. Dessutom kan man som medlem ta del av de olika medlemsförmåner som blivit allt fler och ingår i medlemskapet.

Bland medlemsförmånerna finns idag:

  • möjlighet att få stöd i äldrefrågor via ÄldreSupport
  • möjligheten att ställa sig i Blomsterfondens seniorbokö
  • medlemserbjudanden av olika slag via samarbetspartners
  • deltagande vid sociala sammankomster i form av seminarier
  • deltagande vid stadsvandringar & vernissager
  • följa med på medlemsresor m.m.

Många medlemmar uttrycker att de uppskattar det stöd och den hjälp de får genom medlemskapet i Blomsterfonden, med alltifrån råd om hur de kan planera en nära anhörigs seniorliv till deltagande på juridiska seminarier och andra sociala sammankomster som bidrar till en känsla av trygghet och gemenskap med andra ”blomsterfondare”.

Blomsterfondens seniorbokö som en trygghet

Att ställa sig i seniorbokö är ett sätt att skapa en trygghetskänsla för sig själv. När vi frågade medlemmarna i en rad fokusgrupper 2015 om tankarna kring seniorboköande så menade många att stå i kön är att ”ha en positiv bild på näthinnan” om hur framtiden skulle kunna te sig. I en värld med hög förändringstakt och med en ökad misstro till att ”samhället kommer kunna erbjuda en lösning”, uttryckte flera att de genom att åtminstone ställt sig i kö själva gjort en aktiv handling för att kunna ha en möjlighet att flytta om/när det skulle behövas.

Den genomsnittliga åldern för att flytta in i seniorlägenhet hos Blomsterfonden är 78 år (2022) och den största andelen som flyttade in under 2021 och 2022 var i åldersspannet 75 – 84 år.

Här kan du läsa mer om vår seniorbokö

Har du fler frågor om medlemskapet, våra seniorboenden eller seniorbokön?

Titta i vårt frågeforum här eller kontakta medlem@blomsterfonden.se om medlemskapet och uthyrning@blomsterfonden.se för frågor om bokö och seniorlägenheter.