Vård och omsorg

När du som äldre fått ett större behov av omsorg och behöver mer hjälp kan vi erbjuda dig Blomsterfondens hemtjänst och äldreboende med dygnet runt omsorg. För att få tillgång till denna hjälp krävs att du är beviljad bistånd för hemtjänst eller för plats på äldreboende. Detta ansöker du om i din kommun eller i stadsdelen där du bor.

Blomsterfonden jobbar kontinuerligt med att förbättra och utveckla kvaliteten i vår verksamhet. Läs mer om vårt kvalitetsarbete här

Hemtjänst

Vi erbjuder biståndsbedömd hemtjänst på våra seniorboenden i Stockholms stad samt i Danderyds kommun. Utöver det erbjuder vi också privata hushållsnära tjänster som berättigar till sk. RUT-avdrag. I Blomstefondens hemtjänst är det du som anger hur du vill ha din hjälp utförd, och vi försöker möta dina önskemål och behov så långt det är möjligt. Läs mer om vår hemtjänst här

Diskning

Äldreboende

Våra äldreboenden erbjuder trygghet, värme och glädje för hela människan efter dina individuella behov, önskemål och din livsstil.

För att få flytta in på Blomsterfondens äldreboende krävs att du är beviljad biståndbeslut för plats på äldreboende. Detta ansöker du om i kommunen eller stadsdelen där du bor. Läs mer om våra äldreboenden här

Kram boende och medarbetare

ÄldreSupport

Behöver du stöd i hemmet eller nytt tryggt boende så kan det vara bra att prata med någon som kan ge råd och stöd. Blomsterfonden kan dina rättigheter och ger dig vägledning. Ring 08-555 94 888 och lämna ett meddelande så ringer vi upp. Det går även att skicka e-post till aldresupport@blomsterfonden.se.

Kvalitetsdeklaration enligt Vårdföretagarna

Blomsterfonden är medlem i Vårdföretagarna och redovisar enligt deras kvalitetsdeklaration.  Att kvalitetsdeklarera är att öppet redovisa verksamhetens kvalitetsarbete och resultat gentemot allmänheten, beställare och beslutsfattare. Det bygger förtroende och gör det lättare att välja. Läs deklarationen här

Medlem i Vårdföretagarna