Vi bygger för framtiden i Fisksätra

Bygget av Blomsterfondens framtida äldreboende i Fisksätra är i full gång och kommer utformas för att främja möten mellan olika generationer. Stena Fastigheters projekt Saltsjösten inkluderar nämligen förutom en härlig takterrass även bygget av en förskola på bottenplanet samt ett fyrtiotal hyresrätter i olika storlekar. Det tror vi kommer att ge fina förutsättningar för en positiv stämning präglad av trygghet, gemenskap och närhet.

Äldreboendet är en del av Stena Fastigheters projekt Saltsjösten i Fisksätra Entré och kommer att rymmas på 5 630 kvm. Hela 84 vård- och omsorgslägenheter med heldygnsomsorg och service kommer det att bli och inflyttning påbörjas preliminärt under våren 2024

Här kommer vi löpande att informera om hur projektet framskrider, så håll utkik!

Fakta om Stena Fastigheter
Stena Fastigheter äger drygt 2500 lägenheter i Fisksätra, Nacka. I Fisksätra kraftsamlar Stena Fastigheter genom att både bygga nytt och förvalta det som finns. Fram till 2030 kommer det att pågå omfattande renoveringar av befintligt bestånd samt nyproduktion av bostäder, äldreboende och förskola. Här planeras för såväl hyres- som bostadsrätter i Fisksätra entré.
Här kan du läsa mer om hela projekt Saltsjösten på Stena Fastigheters hemsida

 

För mer information och kontakt:

Blomsterfonden:

Christel Haglund, vård- och omsorgschef (stf vd), christel.haglund@blomsterfonden.se

Ulf Thörnevik, vd Blomsterfonden, ulf.thornevik@blomsterfonden.se

Stena Fastigheter:

Caroline Pettersson, marknad- och kommunikationsansvarig, 070 789 60 73 eller caroline.pettersson@stena.com