Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration

Blomsterfonden är medlem i Vårdföretagarna och redovisar enligt deras kvalitetsdeklaration.  Att kvalitetsdeklarera är att öppet redovisa verksamhetens kvalitetsarbete och resultat gentemot allmänheten, beställare och beslutsfattare. Det bygger förtroende och gör det lättare att välja. Här nedan kan du läsa Blomsterfondens kvalitetsdeklaration.

Blomsterfondens kvalitetsdeklaration