Kallelse till föreningsstämma 2020

Vill du skicka in förslag till valberedningen?


Du vet väl om att du som medlem kan skicka in förslag på nya styrelseledamöter till valberedningen? Tänk på att ditt förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari det år som stämman äger rum. Kontaktuppgifter till valberedningen hittar du här nedan.

Valberedning

Valberedningsinstruktion

Björn Lind vald på 3 år 2019
Kontakt: bjorn.lind@amf.se alt. Björn Lind, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Nina Rehnqvist vald på 3 år 2018
Kontakt: nina@rehnqvist.com alt. Nina Rehnqvist, Blomsterfonden, Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Carl-Gustav Stålberg på 3 år 2020
Kontakt: calle.cbmgholding@telia.com, alt Carl-Gustav Stålberg, Blomsterfonden,  Box 11 091, 100 61 Stockholm (för vidarebefordran)

Ditt förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari det år som stämman äger rum. Skicka antingen via e-post eller via post till Blomsterfonden, Box 11091, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med “Valberedningen”.

Mer om föreningsstämman hittar du här