uppdaterad årsredovisning 2013

I den tryckta upplagan av Blomsterfondens årsredovisning 2013 har det tyvärr blivit ett tryckfel i texten under not 8 på sidan 27 rörande löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader. Felet är nu rättat i den digitala versionen av årsredovisningen som finns att läsa här.