Blomsterfondens årsredovisningar

Blomsterfondens årsredovisningar finns elektroniskt sedan 2003. För att få en så aktuell bild av föreningen som möjligt har vi här även lagt till en sammanfattad halvårsrapport för det första halvåret 2017. Om du inte hittar den information du söker här nedan, så hör gärna av dig till oss via e-post info@blomsterfonden.se eller ring oss på telefon 08-555 94 500 (växel).

Alla årsredovisningar är sparade i pdf-format och kommer att öppnas i nya fönster.

Senaste årsredovisning

Årsredovisning 2022

Hållbarhetsredovisning 2022

 

Äldre årsredovisningar

Årsredovisning 2021 inkl. revisionsberättelse

Årsredovisning 2020 inkl. revisionsberättelse

Årsredovisning 2019 inkl. revisionsberättelse

Årsbok 2018 (verksamhetssberättelse och årsredovisning)

Halvårsrapport 2018

Årsredovisning 2017 (inklusive revisionsberättelse)

Halvårsrapport 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

 

Kapitalförvaltningspolicy

Blomsterfonden har efter tidigare styrelsebeslut avvecklat kapitalförvaltningen och har därför ingen aktuell placeringspolicy. Vid mottagande av gåvor i form av aktier och fonder placeras dessa i Blomsterfondens depå för att vid lämpligt tillfälle avyttras. Testamenterad fast egendom lämnas till professionell försäljning och ska säljas till marknadsmässigt pris.