Blomsterfondens hemtjänst

Blomsterfonden utför hemtjänst i Danderyds kommun samt vid våra egna boenden i Stockholms stad (Liseberg, Ringvägen och Röda bergen).

Det är du som anger hur du vill ha din hjälp utförd och vi försöker möta dina önskemål så långt det är möjligt. Vi hjälper dig med personlig omvårdnad, städ, tvätt, handling och andra beviljade insatser.

För att få hjälp från hemtjänsten behöver du ha ett biståndsbeslut från din hemkommun.

Så här ansöker du om hemtjänst

För att få hjälp av hemtjänsten behöver du eller dina anhöriga ansöka om biståndsbeslut hos din kommun. Kommunen gör sedan en bedömning av biståndsbehovet med stöd av Socialtjänstlagen. Därefter får du/ni ett biståndsbeslut.

Vänd dig till din kommun, se länkar med mer information nedan:

Stockholms stad

Nacka kommun

Danderyds kommun

Täby kommun

Personal

Vår personal består av vårdbiträden och undersköterskor, både manliga och kvinnliga, med god kompetens och erfarenhet. Vi har specialkompetens inom demenssjukdomar, anhörigvård och vård i livets slutskede.

Kontinuitet

Du får en egen kontaktperson som du kan vända dig till när du undrar över något. Din kontaktperson försöker besöka dig så ofta som möjligt. Har du flera besök per dag, ser vi till att samma person kommer till dig vid så många besök som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsuppföljning.

Högläsning

Hushållsarbete (RUT)

Blomsterfonden erbjuder hjälp med hushållsarbete i Danderyds kommun, samt i våra egna områden i Storstockholm (Älvsjö, Röda bergen och Ringvägen). Tjänsterna klassas som hushållsnära tjänster och kvalificerar för skattereduktion (RUT).
Läs mer här

Diskning

Språkkunskaper

Språkkunskaper i franska, engelska, arabiska, persiska, polska, ryska, finska, spanska, italienska, portugisiska, kurdiska, estniska och tyska.

seniorboende

Kontakt

Har du frågor om Blomsterfondens hemtjänst och RUT-tjänster?

Kontakt för Stockholms stad

Navid Mirzad, verksamhetschef, telefon 08-555 94 542

Kontakt för Danderyd (Svalnäs)