Morgondagens seniorboende på Ringvägen

Ringvägen 99

Äntligen är vi igång med förmedlingen av våra nya lägenheter på Ringvägen 99 med beräknad inflyttning den 1 november.

Intresseanmälan och visningar

Under vecka 32 publicerades de lediga lägenheterna på SeniorboTorget, fem olika lägenhetstyper. Lägenheterna fanns ute för intresseanmälan under perioden 10 – 18 augusti.

Lägenhetstyperna

  • 3:or Vindsvåning – 3 lägenheter
  • 2:or Vindsvåning – 2 lägenheter
  • 3:or 1-Våning 3  –  3 lägenheter
  • 2:or BV-Våning 5 – 34 lägenheter
  • 1:or BV-Våning 5 – 17 lägenheter

Hur går förmedlingen av lägenheterna till?

Det var möjligt att intresseanmäla sig för en eller flera lägenhetstyper. Alla lägenheter förmedlas efter kötid, och den med längst kötid får välja lägenhet först.
Under vecka 33 kallades de med längst kötid som hade intresseanmält sig på SeniorboTorget, till visning av de olika lägenhetstyperna och visningarna sker under vecka 35 (28 – 31 augusti).
Senast fredag den 1 september kl. 11 ska sedan de som varit på visning svara ja om man är intresserad av någon av de lägenhetstyperna man har tittat på. Därefter kommer Blomsterfonden att förmedla de olika lägenheterna bland de som har tackat ja. Förmedlingen sker efter kötid och beräknas pågå under ca två veckors tid.

All förmedling sker via SeniorboTorget och information med bilder, ritningar och hyresnivåer finns tillgängligt här på vår hemsida. De lägenheter som tagits i anspråk av återflyttande hyresgäster eller använts för evakuering kommer inte förmedlas.

Hyror Ringvägen 99

Hyrestabell alla lägenheter

I hyran ingår kanalpaket TV-Lagom, bredband och bredbandstelefoni (fasta avgiften) från Telia och hemförsäkring från Länsförsäkringar. El tillkommer.

Planlösningar Ringvägen 99

Översiktsplan alla våningar

Detaljerade planlösningar för 3:or här

Detaljerade planlösningar för 2:or här

Detaljerade planlösningar för 1:or här

Materialbeskrivning Ringvägen 99

Materialbeskrivning

Omsorg för detaljer och originalutförande

Blomsterfonden renoverar fastigheterna på Ringvägen med stor respekt för originalutförandet på 1930-talet. Därför kommer t.ex. partier i ek vid entréer sättas och originalkulör i rött behållas. Vi återinför även gavelmotiv med bågfönster på Ringvägen 99–107 liknande Ringvägen 109. Fönster moderniseras och byts i sin helhet till nya 3-glasfönster med träaluminium utförande (alternativt trä), och mellanliggande persienner med spröjs på yttersta glaset likt original.

Morgondagens seniorboende på Ringvägen

Fastigheterna på Ringvägen är byggda på 30-talet och Blomsterfonden gjorde den senaste större renoveringen på 70-talet. Fastigheterna är därför i behov av stambyte inklusive renovering och en förbättring av tillgängligheten i bland annat entréer och lägenheter. En tillfällig flytt av hyresgäster görs för varje hus, och hösten 2021 satte arbetet igång med renoveringen av det första huset, Ringvägen 99. Arbetet fortsätter sedan etappvis med ett hus i taget.

Vad behöver Blomsterfonden göra?

Stammar samt rördragningar till kök och badrum behöver bytas. Blomsterfonden undersökte även möjligheten till s.k. ”relining”, men utredningen visade att detta inte är möjligt i den befintliga rörkonstruktionen. Flertalet av entréerna och lägenheterna på Ringvägen är idag inte tillgänglighetsanpassade och behöver också anpassas till dagens krav och behov för ett seniorboende.

Nya lägenheter & förbättringar av befintliga

I samband med renoveringen kommer vi även att förse samtliga lägenheter utom de som ligger på bottenvåningen med balkonger. Dessutom utökar vi antalet lägenheter i varje hus genom att bygga nya lägenheter på vindarna. Planlösningar justeras och alla lägenheter kommer också att tillgänglighetsanpassas för att leva upp till morgondagens krav på seniorbostäder. Entréerna kommer att bli i ett plan, inte med trappa som idag. Hissarna blir också större och kommer att gå ända upp till taklägenheterna. Gården kommer att nås via en ramp och vara fullt tillgänglighetsanpassad. Alla lägenheter kommer att få ett förråd i källarplan på Ringvägen 99.

Morgondagens seniorboende på Ringvägen i bilder

Det går framåt på Ringvägen 99

Augusti 2023

Maj 2023

April 2023

Ytterligare satsningar på stimulerande utemiljö

Utemiljön är viktig för våra boendes hälsa och välmående. Gården utformas för att skapa väldefinierade ytor och platser för samvaro, vila, fysisk aktivitet och odling. Två uteplatser skapas där den större i gårdens mitt ramas in av färgstarka perenna planteringar, med utgångspunkt i Mona Wembling växtgestaltning för Drottning Silvias Jubileumsstig i Liseberg. Uteplatsen förses också med pergola och en fast grill. Intill denna uteplats anläggs en stenmjölsyta som möjliggör boulespel. Ett flertal parksoffor i anslutning till grönska ger möjlighet att slå sig ner både i sol och skugga. Längs in på gården finns en yta med redskap för fysisk och motorisk träning. Intill uteplatsen närmast Ringvägen placeras odlingsbänkar för gemensam odling. De två stora befintliga träden sparas och skänker gården grönska och kontinuitet. (OBS! Vissa justeringar i planen kan behöva göras under arbetets gång.)

Utemiljön