Svensk Insamlingskontroll90_Konto_Logo_CMYK

Blomsterfondens plusgirokonto 90 25 30-5 och bankgirokonto 902-5305 kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är givarens garanti för att pengar används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet.

Svensk Insamlingskontroll’s syfte är att övervaka så att insamlingar från allmänhet sker under betryggande kontroll, att inte insamlingar belastas med oskäliga kostnader, att goda marknadsföringsmetoder används och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. För nyckeltal m.m se Svensk insamlingskontrolls hemsida.

För att ha ett 90-konto måste:
– organisationen ha sitt säte i Sverige
– ändamålet med insamlingen vara så bestämt att det går att kontrollera
– insamlingarna ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer
– organisationen ha en auktoriserad eller godkänd revisor, så kallad kontorevisor.

Läs mer om Svensk Insamlingskontroll här