Blomsterfonden är sina medlemmar

Det är ni som medlemmar som driver utvecklingen framåt i Blomsterfonden. Därför är det helt grundläggande för oss att hela tiden föra en dialog med er medlemmar, samla in tankar, åsikter och förslag på utveckling av vår verksamhet. Vi gör löpande undersökningar som vi ber er medlemmar svara på och här hittar du resultaten från den senaste medlemsundersökningen vi gjorde 2022 samt från tidigare år.

Medlemsenkät 2022

Medlemsenkät 2019

Medlemsenkät 2018

Medlemsenkät 2016

 

Några röster från medlemmarna

Ulrika och Titti är två av våra medlemmar som här funderar och resonerar kring Blomsterfonden och varför de blev medlemmar.

Titta på intervjuerna här: