Blomsterfonden är sina medlemmar

Därför är det helt grundläggande för oss att hela tiden föra en dialog med våra medlemmar, samla in tankar, åsikter och förslag på utveckling av vår verksamhet. Vi gör löpande undersökningar som vi ber er medlemmar svara på och här hittar du resultaten från den senaste medlemsundersökningen vi gjorde 2016 samt sammanfattning av den kommunikationsenkät som vi genomförde under våren 2017.

Medlemsenkät 2016

Kommunikationsenkät 2017

Några röster från medlemmarna

Ulrika och Titti är två av våra medlemmar som här funderar och resonerar kring Blomsterfonden och varför de blev medlemmar.

Titta på intervjuerna här: