Blomsterfonden är sina medlemmar

Därför är det helt grundläggande för oss att hela tiden föra en dialog med våra medlemmar, samla in tankar, åsikter och förslag på utveckling av vår verksamhet. Vi gör löpande undersökningar som vi ber er medlemmar svara på och här hittar du resultaten från den senaste medlemsundersökningen vi gjorde 2019.

Medlemsenkät 2019

 

Några röster från medlemmarna

Ulrika och Titti är två av våra medlemmar som här funderar och resonerar kring Blomsterfonden och varför de blev medlemmar.

Titta på intervjuerna här: