Saltsjösten – nytt modernt äldreboende nära vattnet i Fisksätra, Nacka

Hitta hit

Saltsjöstens äldreboende

Fisksätravägen 10 E

11341 Saltsjöbaden

Projektansvarig

Christel Haglund
E-post: christel.haglund@blomsterfonden.se
Telefon: 08-55594 800

Saltsjösten – Blomsterfondens nya äldreboende nära vatten utformas för att främja möten mellan olika generationer. I anslutning till Saltsjöstens äldreboende planeras en härlig takterrass och en förskola på bottenplanet. Det ger oss fina förutsättningar för en positiv stämning präglad av trygghet, gemenskap och närhet.

FAKTA

Saltsjöstens äldreboende är en del av Stena Fastigheters projekt Saltsjösten i Fisksätra Entré.
Äldreboendet kommer att erbjuda 84 vård- och omsorgslägenheter.
Saltsjöstens äldreboende beräknas vara klart för inflyttning under vintern 2024/2025.

Saltsjöstens äldreboende erbjuder

 • Trygg & kvalitetssäkrad heldygnsomsorg och service
 • Egen kontaktman (omsorgskontakt) och omvårdnadsansvarig sjuksköterska
 • Smart teknik som ger trygghet, komfort och plats för ett bra äldreliv
 • Näringsriktig och god mat
 • Takterrass med orangeri som ger möjligheter till ett bekvämt uteliv med blommor, grönska, goda grannar, vänner och anhöriga
 • Relaxutrymmen, gym och bastu för kropp och själ
 • Naturområden och havsnära läge
 • Vi lägger stort vikt på att skapa glädje & mening i vardagen
 • Gemensamma aktiviteter på boendet och tillsammans med flera generationer

 

Boendets utformning

 • 84 lägenheter, 32 kvm (eget badrum, pentry och balkong)
 • Varje våningsplan har gemensamma utrymmen som vardagsrum, kök och matsal
 • Inredning och möbler är utvecklade och designade för full säkerhet och komfort för äldre personer.
 • Äldrepowergym, relaxrum med bastu
 • Takteras med promenadstråk, växthus mm
 • Samarbete med förskola i bottenplan

Är du vår nya kollega?

Vi söker fler engagerade medarbetare till vårt kommande äldreboende Saltsjösten i Nacka. Här får du möjlighet att ge en trygg och värdig vård och omsorg i en god och utvecklande miljö.

Saltsjösten vy från gatan

Söker du äldreboende?

Då behöver du ett biståndsbeslut från din kommun/stadsdel. Kommunen gör en bedömning av biståndsbehovet med stöd av Socialtjänstlagen. Därefter får du/ni ett biståndsbeslut.

Här informerar vi löpande om hur projektet framskrider, så håll utkik!

Saltsjösten juni 2024

Juni 2024

Fasadarbeten pågår i Saltsjösten.

Just nu arbetar man med fasaden på byggnaden där Blomsterfondens äldreboende ska flytta in. Parallellt arbetar man med installationer, måleri och golvarbeten. Man har även påbörjat arbete på och kring innergården och takterrassen.

Maj 2024

Just nu är hela byggnaden inklädd inför kommande fasadarbeten.
Invändigt pågår måleriarbete och installationer och inom ett par veckor väntas den första leveransen av de nya köken till lägenheterna.

Kulörsättningen i äldreboendet har fått extra stort fokus när Stena tillsammans med Blomsterfonden arbetar för att det ska bli så trivsamt, funktionellt och tryggt som möjligt.

Utsikt från takterrassen Saltsjösten - Blomsterfonden

April 2024

Monteringen av stommen för huset där Blomsterfondens äldreboendet ska husera är färdig. Arbetet fokuserar nu på invändiga delar och på fasaden.
Installationer av ventilation och rör, sprinklersystem pågår och även uppsättning av väggar för lägenheterna och de gemensamma utrymmena.

Under resten av våren och sommaren kommer fokus att läggas på kök, golv och måleriarbeten. Bilden är från den blivande takterrassen som kommer att tillhöra äldreboendet. Här kommer det att bli en pergola och trevligt stråk genom blomsterland samt ett växthus.

Mars 2024

Uppbyggandet av fastigheten fortskrider. Denna dag i strålande solsken när Blomsterfondens vd Ulf Thörnevik och projektansvariga vård- och omsorgschef Christel Haglund var på besök.

Februari 2024 – Utsikt från våning 2, bygget går framåt

Nu kan man beundra utsikten och omgivningarna ända uppifrån tredje våningen i Blomsterfondens nya äldreboende Saltsjösten.

Januari 2024 – Tre våningar byggda

Besiktning av stommen är igång samtidigt som det pågår tätskiktsarbeten. Just nu gjuter entreprenören betongplattan till våning 4. Entreprenören har även börjat besiktiga grundläggningen av huset och färdigmonterade stomdelar.

Oktober 2023 – Grundläggningen är klar

Grundläggningsarbetet av de nya byggnaderna, som omfattar förskolan och äldreboendet, är äntligen klart! Eftersom detta projekt omfattar hyresrätter, förskola och äldreboende så kommer de olika delarna att färdigställas i olika etapper.
Nu går arbetet vidare med nästa steg i projektet, uppbyggnaden av fastigheten. Just nu har två våningar kommit upp och arbetet med stommen framskrider i en rasande takt. Varje våningsplan tar cirka 10 dagar att färdigställa.

Fakta om Blomsterfonden
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre i Storstockholm sedan 1921. Idag har Blomsterfonden fem anläggningar med seniorboenden, tre äldreboenden och egen hemtjänst. För att kunna ge äldre en trygg tillvaro har Blomsterfonden en omfattande social verksamhet som stöd. Den sociala verksamheten finansieras helt av insamlade medel till ett 90-konto (PG 90 25 30-5).
Här kan du läsa mer om Blomsterfonden

Fakta om Stena Fastigheter
Stena Fastigheter äger drygt 2500 lägenheter i Fisksätra, Nacka. I Fisksätra kraftsamlar Stena Fastigheter genom att både bygga nytt och förvalta det som finns. Fram till 2030 kommer det att pågå omfattande renoveringar av befintligt bestånd samt nyproduktion av bostäder, äldreboende och förskola. Här planeras för såväl hyres- som bostadsrätter i Fisksätra entré.
Här kan du läsa mer om hela projekt Saltsjösten på Stena Fastigheters hemsida

 

För mer information och kontakt:

Blomsterfonden:

Christel Haglund, vård- och omsorgschef (stf vd), christel.haglund@blomsterfonden.se

Ulf Thörnevik, vd Blomsterfonden, ulf.thornevik@blomsterfonden.se

Stena Fastigheter:

Caroline Pettersson, marknad- och kommunikationsansvarig, 070 789 60 73 eller caroline.pettersson@stena.com