Besöksförbudet upphör på våra äldreboenden

Äntligen kan vi välkomna besökare till de boende på Blomsterfondens äldreboenden! Det är en stor glädje, men innebär också ett stort ansvar för alla för att det ska bli så säkert som möjligt för våra äldre.

Detta gäller vid besök

 • Alla besök skall bokas i förväg (kontakta respektive boende)
 • Stanna hemma vid symptom på infektion
  – även milda symptom
 • Håll två meters avstånd så ofta du kan
 • Tvätta eller sprita händerna ofta
 • Ta med dig eget munskydd och använd det under hela besöket
 • Besöket sker i din närståendes lägenhet
  – inte i allmänna utrymmen
 • Kom högst två besökare vid samma tillfälle


Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är fortfarande utbredd smittspridning i samhället och inget vaccin är 100 procent effektivt. För närvarande är det också oklart om en vaccinerad person kan sprida smittan vidare. Därför är det viktigt att vi fortsätter att följa smittskyddsåtgärder och allmänna råd.
Region Stockholms besöksrutiner bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillsammans hjälps vi åt att även i fortsättningen undvika smittspridning.

Christel Haglund
Vård- och omsorgschef, stf. vd