Godkänd av Givarguiden 2016

Allmänheten skänker mer än någonsin, men företagen halkar efter. Det står att läsa i årets version av Charity Rating’s rapport ”Ett givande givande”. Rapporten visar glädjande att både givandet och transparensen ökar i år igen. 102 av de 213 granskade organisationerna klarar transparenskraven, och Blomsterfonden

Charity Rating är givarnas intresseorganisation med uppdraget att granska hur ideella organisationerna arbetar och vilken nytta vi gör med era gåvor. De samlar in information om hundratals ideella organisationer och deras arbete, så att du som givare lättare kan jämföra och välja den aktör som förvaltar ditt bidrag bäst.
Givarguiden är Charity Ratings verktyg som tillhandahåller jämförbar information som hjälper dig som givare att hitta en organisation som kombinerar alla de faktorer du tycker är viktiga.

Läs årets rapport här och läs mer om Charity Rating och Givarguiden här