Blomsterfondens jubileumskalender

Blomsterfonden fyller 100 år – det ska vi fira!

I år fyller Blomsterfonden 100 år. Vår ursprungliga plan var att dra igång jubileumsåret den 1:a januari 2021 och sedan fortsätta med festliga aktiviteter i stort och smått, månad för månad till och med den 31 december. Coronapandemin har gjort att vi skjuter fram vårt firande och startar på vår exakta födelsedag, den 27 maj, i stället. Och sedan festar vi därifrån framåt under ett år.

OBS! Detta är vår preliminära jubileumskalender som naturligtvis kan ändras en hel del på grund av coronaläget och andra saker vi inte kan förutse i dagsläget.

Vi ser fram emot att fylla 100 år och tar samtidigt sats för ett nytt bra sekel. För de äldre och för föreningen.

Jubileumskalendern

2021

maj

• Föreningsstämman 2021 förklarar jubileumsåret högtidligen öppnat

juni

• Lansering av jubileumshemsida
• Stort jubileumsnummer av Alma
• Blomsterfondens historia. Fakta i ord och bild utges

juli

• Numrerad jubileumsaffisch, vykort, väska och t-tröja lanseras och säljs till förmån för
kommande jubileumsplanteringar till trivsel för Blomsterfondens boende

augusti

• Förberedelser inför planteringsarbeten på Blomsterfondens anläggningar

september

• Lökarna sätts i jubileumsplanteringarna
• Alma utkommer med jubileumstema och info om merchandise-försäljningen

oktober

• Digitala seminarier och jubileumsträffar över internet

november

• Alma utkommer med jubileumstema ,info om merchandiseförsäljningen och
reportagen från jubileumsaktiviteter hos Blomsterfonden

december

• Jubileums- och julaktiviteter runt om hos Blomsterfonden anpassade till rådande Coronaläge.
Samtliga storhelger under jubileumstiden firas enligt samma koncept.

2022

januari

• Olika fortlöpande aktiviteter i jubileets tecken arrangeras, kaffestunder och annat.

februari

• Digitala seminarier och trädgårdsträffar över internet

mars

• Alma kommer ut med jubileumstema och information om merchandise-försäljningen samt
reportage från jubileumsaktiviteter hos Blomsterfonden

april

• Förberedelser inför maj månads stora jubileumsfinalarrangemang.
Information distribueras via nyhetsbrev och affischer på anläggningarna.

maj

• Jubileumsplanteringarna invigs med närvaro av inbjudna prominenta gäster.
• Jubileumskonsert för medlemmarna arrangeras
• Jubileumsåret förklaras avslutat av föreningsstämman 2022.